Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 21 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Al enkele jaren worden de Vlaamse jeugdbewegingen die op kamp gaan geconfronteerd met een tekort aan tenten bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK). Maar die dienst is volop bezig tenten bij te kopen. “Ik maak mij sterk dat door de daling van het tententekort bij de ULDK, elke …

Door Miranda Van Eetvelde op 18 mei 2017, over deze onderwerpen: Werk

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) heeft de laatste jaren een uitbreiding gekend van zijn takenpakket. Enerzijds kwamen er bevoegdheden over door de zesde staatshervorming, anderzijds zijn er ook verschillende hervormingen gekomen die een invloed hebben op de …

Door Miranda Van Eetvelde op 16 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Kinderen en jongeren hebben nood aan aanspreekpunten op maat. Deze bevinden zich best in hun eigen leefwereld. Er bestaat reeds een groot aanbod van verschillende kanalen die kinderen en jongeren op hun eigen wijze benaderen. Zo kunnen zij onder meer terecht op Awel, jongerengids.be en de …

Door Miranda Van Eetvelde op 12 mei 2017, over deze onderwerpen: Senaat

In de plenaire zitting van de Senaat van 12 mei werd het eindverslag over mHealth behandeld. Voor de N-VA fractie kwam Deelstaatsenator Miranda Van Eetvelde hierop tussen. Dit verslag zou een leidraad bieden voor de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg. Een goede zaak, volgens onze …

Door Miranda Van Eetvelde op 12 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Elke week fuiven duizenden jongeren er op los. Een geschikte fuifzaal vinden is echter niet altijd evident. Toch zijn er de laatste jaren veel zalen bijgekomen, vooral op het platteland. Zo hadden 23,6 van de gemeenten in 2007 geen fuifzaal. In 2014 daalde dat cijfer tot 19,5%. Dat blijkt uit een …

Door Miranda Van Eetvelde op 11 mei 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Vlaanderen wordt traditioneel gekenmerkt door een sterk en levendig jeugdwerk. Dit betekent echter niet dat alles rozengeur en maneschijn is binnen het jeugdwerk. Zo kennen we reeds langer het probleem van de geringe diversiteit binnen het jeugdwerk.De Vlaams Regering wil dan ook inzetten op …