Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

van Lionel Bajart, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Tinne Rombouts en Miranda Van Eetvelde
1082 (2016-2017) nr. 2

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
947 (2016-2017) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Sonja Claes en Miranda Van Eetvelde
971 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het betaald thuiszetten van 55-plussers in de banksector en de toepassing van de Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
312 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Bewaking belangen kinderen en jongeren

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
176 (2016-2017)

Schriftelijke vraag VDAB - VICK-programma (2)

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
393 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Tine Soens
1082 (2016-2017) nr. 4

Ontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de socialprofitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

van de Vlaamse Regering
1077 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over fundamenteel onderzoek naar de ziekte van Alzheimer

van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
1531 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2