Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de hervorming van de culturele bovenbouw

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Manuela Van Werde, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde en Paul Cordy
1416 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

van Lionel Bajart, Miranda Van Eetvelde, Tinne Rombouts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer en Wilfried Vandaele
1378 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

van Cathy Coudyser, Vera Jans, Marnic De Meulemeester, Tine van der Vloet, Johan Verstreken en Miranda Van Eetvelde
1404 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) - Samenwerking met Defensie

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
68 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het vrijetijds- en jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz
259 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Masterplan bivakplaatsen - Uitbreiding aanbod kampeerterreinen

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
35 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de nieuwe structuur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
745 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de WIJ!-trajecten (Werkinleving voor Jongeren) om de kansen van laaggeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten via sport

van Emmily Talpe aan minister Philippe Muyters
674 (2017-2018)

Verslag van de gedachtewisseling over de eerste voortgangsrapportage van het geactualiseerde actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

namens Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, verslag door Peter Persyn en Jo De Ro
1436 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2