Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
1151 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
1151 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

van Lionel Bajart, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Tinne Rombouts en Miranda Van Eetvelde
1082 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over het experiment van Scouts en Gidsen Vlaanderen met een aparte groep voor allochtonen

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz
2960 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Uitvoering werk- en zorgdecreet - Stand van zaken (2)

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
667 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Uitvoering werk- en zorgdecreet - Stand van zaken (2)

van Miranda Van Eetvelde aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
715 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming

van de Vlaamse Regering
1197 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid

van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
2651 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de oproep van de Vlaamse Jeugdraad naar meer ondersteuning voor het jeugdwerk

van Imade Annouri aan minister Sven Gatz
2355 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2