Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blikvangers

 • Aandeel elektronische dienstencheques blijft achterop hinken

  In 2017 werd 58,7 procent van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95 procent die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Voor de vierde opeenvolgende keer kreeg het bedrijf daarom een boete, leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde af uit het antwoord van de minister van Werk, Philippe Muyters, op een parlementaire vraag. “Wat zal 2018 brengen?”
 • N-VA heeft vacature voor fractiemedewerker Mobiliteit en Openbare Werken

  Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleids-commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement zoeken we, met het oog op indiensttreding vanaf 1 mei e.k., een fractiemedewerker ‘Mobiliteit – Openbare Werken’.
 • 4 op de 10 oudere werkzoekenden vond in 2017 een job

  Oudere werkzoekenden aan een baan helpen blijft een uitdaging. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering 50-plussers extra in hun zoektocht naar werk. Steeds meer werkzoekenden gaan in op deze ondersteuning. “Met steeds meer succes ook”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde. “Via een hele waaier aan maatregelen hielpen we liefst 22.174 werkzoekenden in 2017 aan de slag.”
 • Koppeling databanken vergroot jobkansen schoolverlaters

  Wie de secundaire schoolbanken zonder diploma verlaat, schrijft zich niet altijd in de bij VDAB. Nochtans verhoogt dat de kans dat deze jongeren aan een goede job geraken. Om hier een mouw aan te passen, gaat de VDAB nauwer samenwerken met het onderwijs. “Door gegevens met elkaar uit te wisselen, zullen schoolverlaters niet volledig van de radar verdwijnen”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.
 • Onbelast bijverdienen: sluit de jeugdsector uit

  Een van de voorstellen uit het Zomerakkoord was het onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand. Dit kan grote voordelen bieden bij, bijvoorbeeld, de sportsector. Anderzijds is er vanuit de jeugdsector al van meet af aan felle kritiek op het federale voorstel. Er werd gepleit om vrijwilligers uit jeugdbewegingen en jeugdhuizen te schrappen uit de lijst van toegelaten functies. Er wordt immers gevreesd dat de nieuwe regeling het onbetaald vrijwilligerswerk in de jeugdsector in het gedrang brengt.
 • N-VA heeft een vacature voor fractiemedewerker Ruimtelijke ordening en Omgeving

  Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleidscommissie Leefmilieu-Natuur-Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op spoedige indiensttreding, een fractiemedewerker ‘Ruimtelijke ordening – Omgeving’.

Nieuws

Door Miranda Van Eetvelde op 19 maart 2018, over deze onderwerpen: Werk

In 2017 werd 58,7 procent van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95 procent die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Voor de vierde opeenvolgende keer kreeg het bedrijf daarom een boete, …

Door Miranda Van Eetvelde op 18 maart 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken

Sodexo moet meer moeite doen om mensen met elektronische dienstencheques te laten betalen. Vier boetes kreeg Sodexo al omdat het de doelstelling van 95 procent elektronische dienstencheques tegen 2017 niet haalde. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde vreest dat de doelstelling ook in 2018 zal …

Door Miranda Van Eetvelde op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Om tegemoet te komen aan de vraag naar kamplaatsen voor jeugdbewegingen in Vlaanderen, stelde de Vlaamse Regering het masterplan bivakplaatsen op. Een voorstel uit het masterplan is een verhoogde samenwerking met Defensie realiseren om bijkomende terreinen ter beschikking te stellen. Dankzij de …