Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blikvangers

 • N-VA heeft vacature voor communicatieadviseur

  Voor de ondersteuning van de communicatie over het parlementaire werk van de N-VA-fractie en haar parlementsleden zoeken we, met het oog op vlugge indiensttreding, een communicatieadviseur.
 • Aandeel elektronische dienstencheques blijft achterop hinken

  In 2017 werd 58,7 procent van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95 procent die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Voor de vierde opeenvolgende keer kreeg het bedrijf daarom een boete, leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde af uit het antwoord van de minister van Werk, Philippe Muyters, op een parlementaire vraag. “Wat zal 2018 brengen?”
 • 4 op de 10 oudere werkzoekenden vond in 2017 een job

  Oudere werkzoekenden aan een baan helpen blijft een uitdaging. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering 50-plussers extra in hun zoektocht naar werk. Steeds meer werkzoekenden gaan in op deze ondersteuning. “Met steeds meer succes ook”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde. “Via een hele waaier aan maatregelen hielpen we liefst 22.174 werkzoekenden in 2017 aan de slag.”
 • Koppeling databanken vergroot jobkansen schoolverlaters

  Wie de secundaire schoolbanken zonder diploma verlaat, schrijft zich niet altijd in de bij VDAB. Nochtans verhoogt dat de kans dat deze jongeren aan een goede job geraken. Om hier een mouw aan te passen, gaat de VDAB nauwer samenwerken met het onderwijs. “Door gegevens met elkaar uit te wisselen, zullen schoolverlaters niet volledig van de radar verdwijnen”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.
 • Onbelast bijverdienen: sluit de jeugdsector uit

  Een van de voorstellen uit het Zomerakkoord was het onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand. Dit kan grote voordelen bieden bij, bijvoorbeeld, de sportsector. Anderzijds is er vanuit de jeugdsector al van meet af aan felle kritiek op het federale voorstel. Er werd gepleit om vrijwilligers uit jeugdbewegingen en jeugdhuizen te schrappen uit de lijst van toegelaten functies. Er wordt immers gevreesd dat de nieuwe regeling het onbetaald vrijwilligerswerk in de jeugdsector in het gedrang brengt.
 • Het Vlaamse jeugdwerk moet meer kleur krijgen, maar zonder eigenheid op te geven

  "Het wordt dansen op een slappe koord", schrijft Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde op knack.be over het komende masterplan diversiteit in het jeugdwerk.

Nieuws

Door Miranda Van Eetvelde op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Begin 2018 ontstond er onrust over de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Meer bepaald werden er vragen gesteld over de afschaffing van de afdeling Jeugd. Hierdoor zou het geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat Vlaanderen zo kenmerkt, in het gedrang kunnen komen. “Maar …

Door Miranda Van Eetvelde op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Werk

Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben recht op een deskundige begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Het programma ‘Aan de bak’ slaat daarom een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt en biedt veel gedetineerden een beter toekomstperspectief. Een detentieconsulent bereidt samen met …

Door Miranda Van Eetvelde op 5 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Op 1 oktober zal het nieuwe communicatieplatform voor jongeren "WATWAT" van start gaan. Dit nieuw en eenduidig aanspreekpunt moet er voor zorgen dat er komaf gemaakt wordt met de huidige informatieversnippering.  Een goede zaak volgens Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: "De vele …