Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blikvangers

 • N-VA heeft vacature voor communicatieadviseur

  Voor de ondersteuning van de communicatie over het parlementaire werk van de N-VA-fractie en haar parlementsleden zoeken we, met het oog op vlugge indiensttreding, een communicatieadviseur.
 • Aandeel elektronische dienstencheques blijft achterop hinken

  In 2017 werd 58,7 procent van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95 procent die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Voor de vierde opeenvolgende keer kreeg het bedrijf daarom een boete, leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde af uit het antwoord van de minister van Werk, Philippe Muyters, op een parlementaire vraag. “Wat zal 2018 brengen?”
 • N-VA heeft vacature voor fractiemedewerker Mobiliteit en Openbare Werken

  Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleids-commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement zoeken we, met het oog op indiensttreding vanaf 1 mei e.k., een fractiemedewerker ‘Mobiliteit – Openbare Werken’.
 • 4 op de 10 oudere werkzoekenden vond in 2017 een job

  Oudere werkzoekenden aan een baan helpen blijft een uitdaging. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering 50-plussers extra in hun zoektocht naar werk. Steeds meer werkzoekenden gaan in op deze ondersteuning. “Met steeds meer succes ook”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde. “Via een hele waaier aan maatregelen hielpen we liefst 22.174 werkzoekenden in 2017 aan de slag.”
 • Koppeling databanken vergroot jobkansen schoolverlaters

  Wie de secundaire schoolbanken zonder diploma verlaat, schrijft zich niet altijd in de bij VDAB. Nochtans verhoogt dat de kans dat deze jongeren aan een goede job geraken. Om hier een mouw aan te passen, gaat de VDAB nauwer samenwerken met het onderwijs. “Door gegevens met elkaar uit te wisselen, zullen schoolverlaters niet volledig van de radar verdwijnen”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.
 • Onbelast bijverdienen: sluit de jeugdsector uit

  Een van de voorstellen uit het Zomerakkoord was het onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand. Dit kan grote voordelen bieden bij, bijvoorbeeld, de sportsector. Anderzijds is er vanuit de jeugdsector al van meet af aan felle kritiek op het federale voorstel. Er werd gepleit om vrijwilligers uit jeugdbewegingen en jeugdhuizen te schrappen uit de lijst van toegelaten functies. Er wordt immers gevreesd dat de nieuwe regeling het onbetaald vrijwilligerswerk in de jeugdsector in het gedrang brengt.

Nieuws

Door Miranda Van Eetvelde op 23 mei 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Het thema van de diversiteit binnen het jeugdwerk is al vele jaren een belangrijk aandachtspunt. Het onderwerp kreeg de voorbije jaren heel wat persaandacht en ook politiek is het meer dan eens voer voor discussie. Hoewel men ons in Europa vaak ons sterk en kwaliteitsvol jeugdwerk benijdt, is het …

Door Miranda Van Eetvelde op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 4 maart 2016 het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters goed om via het nieuwe systeem van “Wijk-werken” een laagdrempelig instrument te vormen om langdurig werkzoekenden stapsgewijs in een professionele omgeving competenties bij te brengen. Het …

Door Miranda Van Eetvelde op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie

De inspectie zal pragmatischer optreden bij de controles van strijkateliers. Het huidige controlesysteem is te rigide. Dat heeft nefaste gevolgen voor de strijkateliers, ook al doen zij in de praktijk vaak niets verkeerd. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde is blij met de pragmatischere …