Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 4 maart 2016 het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters goed om via het nieuwe systeem van “Wijk-werken” een laagdrempelig instrument te vormen om langdurig werkzoekenden stapsgewijs in een professionele omgeving competenties bij te brengen. Het …

Door Miranda Van Eetvelde op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Economie

De inspectie zal pragmatischer optreden bij de controles van strijkateliers. Het huidige controlesysteem is te rigide. Dat heeft nefaste gevolgen voor de strijkateliers, ook al doen zij in de praktijk vaak niets verkeerd. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde is blij met de pragmatischere …

Door Miranda Van Eetvelde op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse strijkateliers kampen al enkele jaren met registratieproblemen. Door het rigide controlesysteem werden veel van hen al op de vingers getikt door de Inspectie van de dienst Werk en Sociale Economie. En dat heeft vaak nefaste gevolgen. Nochtans doen zij in de praktijk vaak niets verkeerd …

Door Miranda Van Eetvelde op 29 april 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Jeugd

Niet minder dan 64 Vlaamse jeugdhuizen werden in 2017 gerenoveerd door scholieren uit het deeltijds secundair onderwijs. De renovaties zijn het resultaat van een samenwerking tussen de federatie van Vlaamse jeugdhuizen Formaat en het deeltijds beroepsonderwijs. “Met deze projecten wint de jeugd …

Door Miranda Van Eetvelde op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De oorlog in conflictgebieden zoals Syrië en Irak sleept al jaren aan. Verschillende Vlamingen sloten zich destijds aan bij IS en vertrokken naar deze conflictgebieden. Soms werden de kinderen van deze strijders meegenomen. De vraag die zich nu stelt is niet evident: wat kan Vlaanderen voor deze …

Door Miranda Van Eetvelde op 17 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De evolutie van het aantal leden binnen de Vlaamse jeugdbewegingen wordt jaar na jaar nauwlettend in het oog gehouden. Vlaanderen kent immers al jarenlang een krachtig en sterk jeugdwerk. We worden hiervoor internationaal ook vaak geprezen. Nergens wordt er zoveel deelgenomen aan het jeugdwerk als …