Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In de commissie Jeugd vond er een gedachtewisseling plaats over het nieuwe format van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Dat plan bepaalt mee hoe het beleid voor kinderen en jongeren er moet uitzien. Traditioneel worden alle beleidsdomeinen en actoren betrokken zodat er een …

Door Miranda Van Eetvelde op 2 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Bij de jaarlijkse zomerkampen van de jeugdbewegingen komt er vaak in korte tijd een grote hoeveelheid afval vrij. Jeugdbewegingen hebben niet altijd toegang tot de recyclageparken van de gemeente waar ze op kamp zijn. “Enkele gemeenten maken al gebruik van tijdelijke toegangsbadges maar deze …

Door Miranda Van Eetvelde op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Cultuur, Media

Begin 2018 ontstond er onrust over de hervorming van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Zo werden er vragen gesteld over het verdwijnen van de aparte afdeling Jeugd. Critici vreesden dat het geïntegreerde jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat Vlaanderen zo kenmerkt, in …

Door Miranda Van Eetvelde op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Sinds 2017 kunnen jeugdbewegingen gebruik maken van het goedkoop busvervoer naar hun bivakplaatsen. Waar dit vroeger minstens 200 euro kostte, blijft de prijs nu beperkt tot 1,30 euro per reiziger. “De maatregel bleek in 2017 al zeer succesvol te zijn maar waarschijnlijk wordt er deze zomer nog …

Door Miranda Van Eetvelde op 20 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Begin 2018 ontstond er onrust over de hervorming van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Meer bepaald werden er vragen gesteld over de afschaffing van de afdeling Jeugd. Hierdoor zou het geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat Vlaanderen zo kenmerkt, in het gedrang kunnen komen. “Maar …

Door Miranda Van Eetvelde op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Werk

Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben recht op een deskundige begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Het programma ‘Aan de bak’ slaat daarom een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt en biedt veel gedetineerden een beter toekomstperspectief. Een detentieconsulent bereidt samen met …