Aandeel elektronische dienstencheques blijft achterop hinken

Door Miranda Van Eetvelde op 19 maart 2018, over deze onderwerpen: Werk

In 2017 werd 58,7 procent van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95 procent die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Voor de vierde opeenvolgende keer kreeg het bedrijf daarom een boete, leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde af uit het antwoord van de minister van Werk, Philippe Muyters, op een parlementaire vraag. “Wat zal 2018 brengen?”

In Vlaanderen is Sodexo bevoegd voor de uitgifte van de dienstencheques. Het bedrijf rijfde deze overheidsopdracht binnen nadat het bedrijf zich zeer ambitieus opstelde over de digitalisering van de dienstencheques. Dat resulteerde in een overeenkomst met de Vlaamse overheid die stelde dat eind 2017 95 procent van de dienstencheques elektronisch moest verlopen. “De redenen spreken voor zich”, aldus Miranda Van Eetvelde. “Elektronische dienstencheques zijn duurzamer dan papieren cheques. Ze zijn ook efficiënter, want ze leiden tot minder administratie.”

Deze doelstelling werd echter niet behaald. In december 2017 zaten we echter nog maar aan 58,7 procent. In januari 2017 stond de teller op 44,59 procent. “Er is dus wel sprake van enige vooruitgang maar het blijft maar mondjesmaat stijgen. Toch werd het contract met één jaar verlengd om alsnog de vooropgestelde doelstellingen te behalen”, aldus Miranda Van Eetvelde.

“Wat zal 2018 brengen?”, vraagt Van Eetvelde zich af. “Het ziet er helaas naar uit dat ook in 2018 boetes zullen volgen voor het niet behalen van de doelstellingen. Ook voor 2018 ligt die op 95 procent van de elektronische betaling, en daar zitten we helaas nog ver van af.”

Het bedrijf kreeg in 2016 al een eerste boete van 282.706 euro. Nadien volgden er nog drie boetes, goed voor een totaalbedrag van 7.673.659 euro. Het feit dat veel mensen, vaak oudere gebruikers, nog geen gebruik willen maken van elektronische dienstencheques kost Sodexo veel geld.

Het bedrijf blijft wel extra inspanningen leveren om gebruikers ertoe aan te zetten om digitale dienstencheques te gebruiken. Zo wordt de app meer aantrekkelijk gemaakt, worden er nieuwsbrieven verspreid en werd de campagne '#ikvolgdeevolutie' gelanceerd om de elektronische dienstencheques te promoten.

Van Eetvelde: “Die extra inspanningen zijn echt nodig. Want er is een zekere vooruitgang maar die is te beperkt. Een stijging van het aandeel elektronische dienstencheques van ongeveer 14 procent op één jaar tijd is te weinig. De doelstelling van 95 procent elektronische dienstencheques zal wellicht ook dit jaar niet behaald worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is