Bezoek Slot Open Forum van de Kinderrechtencoalitie

Door Miranda Van Eetvelde op 15 december 2014

Donderdag maakten de leden van de commissie Onderwijs tijd om tussen de besprekingen van de beleidsnota door naar het Slot Open Forum van de Kinderrechtencoalitie te gaan.

De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van 26 NGO’s dat toeziet op de naleving van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Vlaanderen.
Dit jaar heeft de Kinderrechtencoalitie de focus gericht op onderwijs. Gedurende het hele jaar werd gewerkt rond het jaarthema kinderrechteneducatie in het onderwijs. Daarnaast bekeken zij het tekort aan onderwijscapaciteit en de definitieve uitsluitingen in het onderwijs. 
De Kinderrechtencoalitie ging hierover via verschillende uitwisselings- en discussiemomenten in overleg met zijn lidorganisaties en externe deskundigen. Dit resulteerde in een aantal aanbevelingen.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is