Criteria label kindvriendelijke steden en gemeenten licht gewijzigd

Door Miranda Van Eetvelde op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Tweejaarlijks reikt de Vlaamse minister van Jeugd het label kindvriendelijke steden en gemeenten uit aan lokale besturen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Zij moeten bewijzen dat ze kinderen en jongeren centraal zetten in hun gemeente of stad en rekening met hen houden in hun beleidskeuzes. Daarnaast moeten ze ook voldoende aandacht schenken aan de inspraak van kinderen en jongeren. Hun stem moet voldoende gehoord worden.

De steden en gemeenten tonen via een dossier aan dat ze aan alle voorgestelde voorwaarden voldoen. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van UNICEF, het Kinderrechtencommissariaat, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool Antwerpen, afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid en het Europees Netwerk Kindvriendelijke Steden, beoordeelt het dossier en kent al dan niet het label toe. Deze toekenning is geldig voor 6 jaar.

In 2017 werd de werking van de jury bijgestuurd. Nu worden ook de criteria voor het behalen van het label licht gewijzigd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: "Het gaat om kleine wijzigingen maar deze moeten er toch voor zorgen dat het label sterker wordt uitgebouwd. Want hoe dan ook zorgt een sterk label ook voor een sterke aandacht voor kinderen en jongeren. De wijzigingen komen hen dus indirect ten goede."

Enkele wijzigingen die worden doorgevoerd: 

  • Er wordt nog meer aandacht gevraagd voor de principes van het Kinderrechtenverdrag.
  • Er komt een uitgebreidere “omgevingsanalyse” die de sterktes, uitdagingen en werkpunten bevat.
  • Nog meer dan voorheen wordt de aandacht gevestigd op het betrekken van alle kinderen en jongeren. 
  • Het criterium “andere belanghebbenden” wordt verder uitgewerkt.

Tot slot wordt ook meer aandacht geschonken aan feedback voor de steden en gemeenten die het label reeds behaald hebben. Zij waren hier zelf vragende partij voor. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is