Debat: "Krachtig jeugdbeleid investeert in Jeugdwerk"

Door Miranda Van Eetvelde op 7 december 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Op 6 december 2018 stelde de Vlaamse Jeugdraad haar 'Sinterklaasverklaring' voor. Met dit lijvig document willen zij hun verlanglijst voor een sterk jeugdbeleid naar voren brengen. In het memorandum staan 163 standpunten verwoord die aan de verschillende beleidsmakers werden overhandigd. 

Naar aanleiding van deze Sinterklaasverklaring vonden ook enkele debatten plaats in het Vlaams Parlement. Eén van die debatten ging over het versterken van ons bestaand krachtig jeugdbeleid en hoe die in de toekomst verder uit te bouwen. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde nam, samen met Bart Verhaeghe (Verenigde Verenigingen), Imade Annouri (Groen!), Isaak Dieleman (KLJ) en Lamia Cheba (BAZZZ) deel aan dit debat. Binnen het debat werden 3 thema's aangehaald: vrijwilligers, financiën en diversiteit.

Voor Miranda Van Eetvelde zijn verschillende zaken van belang voor een krachtig jeugdwerk. Zo telt Vlaanderen zo'n 750.000 vrijwilligers in allerlei sectoren. Maar mensen botsen nog te vaak op drempels, drempels die sommigen er zelfs van weerhouden zich als vrijwilliger op te geven. Onder deze Vlaamse Regering werd dan ook werk gemaakt van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het actieplan van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Jeugd Sven Gatz bevat tal van acties om het vrijwilligerswerk te vergemakkelijken en het statuut van de vrijwilligers te verbeteren. Het plan moet het vrijwilligerswerk vooral toegankelijker maken. Het actieplan heeft 3 doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut, betere informatie en ondersteuning en minder regels.

Daarnaast: de stelling dat deze Vlaamse Regering geen hart heeft voor het jeugdwerk, klopt niet. Als we even alles kaderen: het jeugdwerk heeft in het begin van de legislatuur moeten besparen, dat mogen we niet ontkennen. De budgettaire situatie waarin we ons toen bevonden, is wel anders dan vandaag. De Vlaamse Regering heeft vorig jaar bewezen dat er nu wel ruimte was om te investeren in het jeugdwerk. Er werd 2 miljoen euro extra geïnvesteerd. Een bedrag waarover de Vlaamse Jeugdraad zei te kunnen juichen. Letterlijk zeiden ze zelfs: "Met deze extra middelen krijgt het jeugdwerk de broodnodige ademruimte." (Ze vroegen oorspronkelijk 7 miljoen maar waren wel zeer tevreden met wat ze kregen). Het budget van het beleidsdomein Jeugd steeg met 6 procent, toch een forse investering.

Tot slot: Het Actieplan Diversiteit lijst ambitieuze acties op, met de bedoeling deze te realiseren tegen 2020. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze acties exhaustief zijn. Als het komt op sociale inclusie en diversiteit moeten we blijven evalueren en actualiseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is