“Dringend bijkomende speelzones nodig”

Door Miranda Van Eetvelde op 19 april 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Kinderen en jongeren spelen steeds minder buiten. Waar er voorheen enkel de tv was als aantrekkelijk alternatief voor het buitenspelen, komen daar nu de tablets, smartphones en spelconsoles bij die kinderen weghouden van de gezonde buitenlucht. “De jaarlijkse Buitenspeeldag probeert dit thema meer op de voorgrond te plaatsen maar het blijft evenwel moeilijk om een gedrag te veranderen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA). Zij wil dat de Vlaamse regering en de lokale besturen actie ondernemen door goede praktijken uit te wisselen en bijkomende speelzones vast te leggen.

De laatste jaren komen er steeds meer signalen dat onze jeugd te weinig beweegt en kampt met overgewicht. Van Eetvelde: “Dat komt deels omdat onze kinderen en jongeren te weinig buiten spelen. Kinderen en jongeren zouden dagelijks 60 minuten moeten bewegen om gezond te zijn. Onderzoek toont evenwel aan dat slechts 14% respectievelijk 21% van de 11-jarige meisjes en jongens in Vlaanderen deze norm halen.”

Gezondheidsrisico’s

Naar aanleiding van de jaarlijkse Buitenspeeldag wil volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde parlementair initiatief ondernemen.

Van Eetvelde wil dat de Vlaamse Regering en de lokale besturen, uiteraard met respect voor de lokale autonomie, bijkomende speelzones en -bossen aanduiden en vastleggen, die toegankelijk, kwaliteitsvol en veilig zijn voor kinderen en jongeren.

Van Eetvelde: “Daarnaast moet er bij nieuwe woonprojecten in steden voldoende aandacht zijn voor buurtgroen en speelruimte. Tenslotte mag de rol van de lokale overheden niet vergeten worden. Zij kunnen gesteund worden via het aanbieden van “best practices” in een ideeënboek maar zij zijn zelf ook in staat om voorwaarden te koppelen aan de vergunning voor grotere projecten die een meerwaarde bieden voor de leefkwaliteit van de gehele buurt.”

Van Eetvelde wijst op het belang  van buitenspelen. “Dit draagt bij tot de sociale en motorische ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Kinderen en jongeren die te weinig bewegen hebben een groter risico op een lagere fitheid, meer overgewicht en obesitas, maar ook op een lager mentaal welbevinden, minder goede schoolresultaten en minder sterke spieren en gewrichten.”

Van Eetvelde benadrukt dat buiten spelen ook voor de sociale en mentale ontwikkeling van kinderen belangrijk is: “Ze ontmoeten er andere kinderen, volwassenen maar maken ook kennis met de omgeving.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is