Eenmeting toont aan dat lokaal jeugdbeleid extra aandacht nodig heeft

Door Miranda Van Eetvelde op 14 juni 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Op 22 mei werd het onderzoek ‘eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen’ voorgesteld. Dat onderzoek werd opgestart mede omdat de lokale besturen de afgelopen jaren heel wat verantwoordelijkheden bijkregen, ook inzake jeugdbeleid. Vlaanderen schonk hun meer vrijheid zodat de lokale entiteiten op hun eigen tempo hun prioriteiten konden plannen.

Om een zicht te krijgen op de evoluties inzake het lokaal jeugdbeleid, besliste de Vlaamse Regering om een nul- en eenmeting te houden. Zo zou er meer zicht komen op de stand van zaken van het jeugdbeleid binnen het strategisch meerjarenplan. Vroeger werd er immers met jeugdbeleidsplannen gewerkt. Sinds 2014 wordt het jeugdbeleid in het strategisch meerjarenplan geïntegreerd.

Enkele opvallende resultaten kwamen uit het onderzoek naar voren. Zo blijkt dat gemeenten algemeen gezien tevreden zijn over de integratie van het jeugdbeleid in het strategisch meerjarenplan. Belangrijk is dat er een lichte planlastvermindering zou zijn. Maar het strategisch meerjarenplan is wel minder zichtbaar, concreet en onderbouwd dan zijn voorganger. Toch heeft dat geen invloed op de mate van politieke aandacht voor het jeugdbeleid. Andere elementen zoals een nieuwe schepen van Jeugd of het label kindvriendelijke steden en gemeenten zorgen voor een veel grotere verschuiving van de politieke aandacht. Ten slotte is het ook opvallend dat de lokale jeugdraad aan belang moet inboeten. Net zoals bij andere adviesraden is zijn rol verkleind en klinkt zijn stem minder luid.

Uit het onderzoek kwamen eveneens vier suggesties naar voren om de toekomstige ondersteuning van de Vlaamse overheid te bewaren of te verbeteren. Zo is er aandacht voor de ondersteuning van de partnerorganisaties, good practices, een blijvende sturende rol en de financiële continuïteit.

Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde is van mening dat de eenmeting nuttige resultaten heeft opgeleverd. Het is nu zaak om zowel de negatieve als de positieve elementen ter harte te nemen:"Ik geloof ook in de wijsheid van de lokale besturen, maar we moeten zeker rekening houden met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek. Misschien moeten we meer inspanningen leveren om de inspraak van kinderen en jongeren toch te vergroten. We moeten kijken hoe we de aanbevelingen kunnen integreren. Daarbij moeten we vooral de autonomie van de lokale besturen in het achterhoofd houden. Daar geloof ik wel in. Ik denk dat de lokale besturen zich voldoende bewust zijn van de rol die ze te spelen hebben inzake jeugdbeleid. We hebben besloten om hen meer verantwoordelijkheid te geven. Die ingeslagen weg moeten we dus zeker blijven bewandelen."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is