Eindverslag mHealth besproken in Senaat

Door Miranda Van Eetvelde op 12 mei 2017, over deze onderwerpen: Senaat

In de plenaire zitting van de Senaat van 12 mei werd het eindverslag over mHealth behandeld. Voor de N-VA fractie kwam Deelstaatsenator Miranda Van Eetvelde hierop tussen. Dit verslag zou een leidraad bieden voor de technologische vooruitgang in de gezondheidszorg. Een goede zaak, volgens onze fractie. Maar toch heeft onze fractie dit niet mee goedgekeurd. We vinden dat het de Senaat niet toe komt aan te bevelen hoe de deelstaten met elkaar moeten samenwerken of hoe de samenwerking met de federale overheid dient te verlopen. Voor zaken zoals de aandacht voor de digitalisering in het onderwijs, of de sensibilisering van het publiek over mhealth, heeft Vlaanderen, of een andere deelstaat geen aanbevelingen van de Senaat nodig. 

 

U kan hier de volledige tussenkomst van Miranda Van Eetvelde lezen:

Het opstellen van het informatieverslag “betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder” heeft de nodige tijd genomen. Het is dan ook een uitermate interessant en belangrijk thema – hoewel het nog beperkte bekendheid geniet bij het brede publiek -  dat zeker onze aandacht verdient.


De technologische vooruitgang in de gezondheidszorg gaat bijzonder snel. Dit gaat van het ontwikkelen van robotica tot het opstellen van online databases voor het delen van informatie.  Meer en meer patiënten worden nu al geconfronteerd met de verschillende aspecten van de digitalisering van de zorg, de zogenaamde eHealth. Omdat het onderwerp zoveel verschillende facetten kent, werd in de commissie beslist ons te beperken tot het thema mhealth, zodoende grondig op dit onderwerp te kunnen ingaan en concrete vaststellingen te kunnen maken.

Onder mhealth verstaan we het volgende: “MHealth benut GSM’s, smartphones, tablets en draagbare toepassingen, zoals bijvoorbeeld intelligent textiel. mHealth is in essentie de technologie en het feit dat dienstverlening en interactie tussen zorgverstrekker en zorggebruiker hiermee mobiel wordt : ze kan gebeuren op elk moment, op elke plaats, zowel voor elke gebruiker als zorgverlener. mHealth maakt drie koppelingen : een koppeling met een mobiel device/ toestel, een koppeling tussen patiënt en zorgverstrekker en een koppeling met data.”

Persoonlijk was ik zeer geboeid door de impact die de ontwikkeling van mhealt op ons leven zal hebben. De relatie tussen de zorgverlener en de patiënt zal er sterk door beïnvloed worden. Mobiele apps of intelligent textiel kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener in real time op de hoogte houden van de gezondheidssituatie van de patiënt. Voor de nodige opvolging hoeft deze dus niet steeds weer een arts of een ziekenhuis te bezoeken. Tegelijk kan de informatie die verzameld wordt door deze apps dan weer gebundeld worden en als basis dienen voor verder onderzoek. Wat mij het meest verraste was de snelheid waarmee dit zich allemaal ontplooit. Dit gaat niet over een verre toekomst maar over vandaag de dag.

Omdat mhealt zich zo snel ontwikkelt en steeds nieuwe toepassingen kent, is het voor overheden geen evidente zaak om haar wetgeving up to date te houden. Men moet blijven waken over de kwaliteit van de zorg, de privacy van de patiëntgegevens en de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en zorgbehoevende. Tegelijk mag men de verdere ontwikkeling en ontplooiing van mhealth niet hinderen door overregulering of een ongegronde angst voor vernieuwing. 

Het standpunt van de N-VA fractie over de Senaat is genoegzaam bekend. Toch hebben we er voor gekozen constructief mee te werken aan het informatieverslag. Gezien de impact die mhealth zal hebben op onze gezondheidszorg, zagen we een meerwaarde in de informatie die zo verworven zou worden. De hoorzittingen met sprekers uit binnen- en buitenland waren zonder uitzondering boeiend en verhelderend. Ook de wijze waarop de verworven informatie werd omgezet in de vaststellingen draagt onze goedkeuring mee. Over de partijgrenzen heen en in samenwerking met de diensten heeft iedereen bijgedragen om tot een gedegen en coherente tekst te komen. Daarom hebben we de vaststellingen in het verslag dan ook mee goedgekeurd.

Tegelijk heeft de N-VA-fractie geen aanbevelingen ingediend voor het informatieverslag. We vinden dat het de Senaat niet toe komt aan te bevelen hoe de deelstaten met elkaar moeten samenwerken of hoe de samenwerking met de federale overheid dient te verlopen. Voor zaken zoals de aandacht voor de digitalisering in het onderwijs, of de sensibilisering van het publiek over mhealth, heeft Vlaanderen, of een andere deelstaat geen aanbevelingen van de Senaat nodig. De deelstaten zijn zelfstandig genoeg om, indien gewenst, zelf bilaterale contacten met elkaar op te zetten.  Bovendien zien we dat het merendeel van de aspecten van mhealth zich momenteel op federaal bevoegdheidsniveau bevinden, naast een belangrijke Europese dimensie . Dan rijst de vraag waarom de hoorzittingen niet in de Kamer werden georganiseerd.

De N-VA fractie zal zich bij de stemming dan ook onthouden. We vinden dat de verworven informatie niet verloren mag gaan en kan aangewend worden bij verdere debatten in de Kamer of bij bilaterale contacten tussen de deelstaten. Maar wij vinden dat het de Senaat niet toekomt hierover aanbevelingen op te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is