Extra inspanningen moeten leiden tot extra personeel in de dienstenchequesector

Door Miranda Van Eetvelde op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk

De dienstenchequesector kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Minister van Werk Philippe Muyters zal dan ook actie ondernemen, vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde.

“Om de arbeidskrapte te bestrijden, gaan alle belanghebbenden samenwerken. Ze zullen daarbij inzetten op een grotere instroom door meer screening en activering - zowel bij werkzoekenden als bij inactieven - , en op extra opleiding, vooral via werkplekleren. Zo helpen we nog meer mensen aan een job en behouden we een systeem dat de combinatie arbeid en gezin verbetert.”

De dienstencheques zijn in Vlaanderen stevig ingeburgerd. In 2017 deden meer dan 700.000 gebruikers in Vlaanderen een beroep op het systeem. Maandelijks worden er miljoenen dienstencheques aangekocht. Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde: “Bij de oorspronkelijke opstart van het systeem waren er 3 doelstellingen. Laaggeschoolden tewerkstellen, het zwartwerk zoveel mogelijk beperken en de combinatie arbeid en gezin verbeteren.”

Dienstencheque werkt activerend
Uit de studie van IDEA Consult en de evaluatie van de afschaffing van de 60 procent-regel blijkt dat het dienstenchequestelsel ook een sterk activerende maatregel is. In 2016 activeerde het stelsel in Vlaanderen 15.436 personen, 57 procent daarvan had vooraf geen werk en was ofwel uitkeringsgerechtigd (23 procent) ofwel inactief (34 procent). Heel wat vrouwen (98 procent), laaggeschoolden (42 procent) en personen met een migratieachtergrond (42 procent) zijn er tewerkgesteld. Het systeem is goedkoop genoeg om zwartwerk te bestrijden. En het groot aantal gebruikers toont het succes aan bij gezinnen die werk en gezin willen combineren.

Krapte blijft bestaan
Maar bedrijven die werkzaam zijn binnen de dienstenchequesector hebben moeite om te beantwoorden aan de groeiende vraag van gezinnen die gebruik willen maken van dienstencheques. Dat tekort aan arbeidskrachten in de sector is niet nieuw. Daarom schafte minister Muyters in 2015 de verplichting af om minstens 60 procent van de aanwervingen te halen bij uitkeringsgerechtigde werklozen of leefloners. “De afschaffing van deze 60 procent-maatregel zorgde ervoor dat er een betere matching kan plaatsvinden tussen vraag en aanbod”, aldus Vlaams Parlementslid Miranda van Eetvelde. “Toch blijft het probleem bestaan, omdat het huidig personeelsbestand ouder wordt. De personen die al jaren in het systeem werken worden een dagje ouder. Sommigen gaan met pensioen en voor anderen wordt het fysiek werk te zwaar. Nieuwe mensen laten instromen blijkt dan weer niet evident.”

Bijkomende maatregelen
Om de arbeidskrapte te bestrijden, gaan alle belanghebbenden samenwerken aan een kwaliteitsvolle toeleiding. Ze zetten onder meer in op een goede screening, het opdrijven van opleidingen (met onder meer de focus op werkplekleren) en het activeren via het opvolgings- en sanctiebeleid van de VDAB(binnen het kader van het zogenaamde Actieplan Actief en Consequent Bemiddelen). Zo hopen ze om toch ook de naar de sector te brengen. Van Eetvelde: “De VDAB zet daarmee in te zetten op een kwaliteitsvolle screening om geschikte beschikbare kandidaten, waaronder ook jonge arbeidskrachten, te activeren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is