Fractiemedewerker Welzijns-, gelijke kansen, en armoedebeleid gezocht

Door Miranda Van Eetvelde op 7 april 2017, over deze onderwerpen: Varia

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement telt vandaag 43 parlementsleden, net zoveel parlementaire medewerkers en 20 fractiemedewerkers. Samen dus meer dan 100 M/V, allen in permanente staat van parlementaire mobilisatie. Op de derde en vierde verdieping van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, in het hartje van de parlementaire wijk in Brussel, is het dus dagelijks handen uit de mouwen.

Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleidscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de beleidscommissie Gelijke Kansen en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op indiensttreding vanaf midden mei e.k., een fractiemedewerker ‘Welzijns-, Gelijke Kansen- en Armoedebeleid’.

Uw functie en verantwoordelijkheden:

• U wordt, samen met uw collega-fractiemedewerker Gezondheids- en Gezinsbeleid, de centrale draaischijf voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het N-VA-werk in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in de commissie Gelijke Kansen en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement. U werkt daarbij in het bijzonder nauw samen met de N-VA-parlementsleden die actief zijn binnen deze beleidscommissies, met hun persoonlijke medewerkers, maar ook met de voorzitter en secretaris van de N-VA-fractie.

• U formuleert – formeel en informeel – snel en puntig voorstellen, standpunten en inzichten die aan bod komen bij beleidsoverleg in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering en bij overleg met de vele welzijns-, gelijke kansen- en armoedeactoren.

• U faciliteert de N-VA-parlementsleden op de organisatorische hoofdlijnen van hun werk in de beide beleidscommissies en bij hun vele contacten met het werkveld. 

Alle verdere info kan u hier vinden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is