Graag een werkbare oplossing voor aangetekende zendingen

Door Miranda Van Eetvelde op 27 september 2012, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Overheidsbedrijven

Bedrijfsleiders mogen, in tegenstelling tot de ‘gewone burgers’, geen aangetekende zendingen in ontvangst nemen. De persoonlijke aanwezigheid in het bedrijf, alsook de legitimatie aan de hand van identiteitskaart en statuten, volstaan niet. Hiervoor hebben ze een volmacht nodig, met een hele hoop administratieve rompslomp en onnodige kosten tot gevolg.

Dit blijkt uit het antwoord van Paul Magnette, PS-minister van Overheidsbedrijven, op een parlementaire vraag die ik hem hierover stelde. De visie van Magnette is stuitend. Het getuigt toch van weinig klantvriendelijkheid wanneer bedrijfsleiders enkel een gratis volmacht kunnen geven als ze dit, telkens om de drie maanden, via de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) moeten doen. De 'postvolmachtkaart' die bpost aanbiedt, heeft weliswaar een geldigheidsduur van 3 jaar, maar is betalend. In feite dient er dan voor één enkele zending, zowel door de verzender, alsook de ontvanger betaald te worden. Dergelijke omslachtige manier van werken zorgt voor heel wat wrevel en ergernis bij zowel ondernemers als bij de postbodes.
 
Bedrijfsleiders, hierin gesteund door VOKA, hebben dus overschot van gelijk als ze dit rigide systeem en de daaraan gekoppelde administratieve mallemolen aankaarten. Het zou daarom beter zijn de duur van de volmacht te verlengen, tot twaalf maanden. Bovendien moeten deze volmachten kosteloos kunnen worden uitgegeven voor meerdere personen binnen een bedrijf. Klanten betalen immers al meer dan behoorlijk voor aangetekende binnenlandse zendingen.
 
Uiteraard heeft iedereen er begrip voor dat, gezien de aansprakelijkheid van bpost, een minimum aan controle nodig is over wie al dan niet post in ontvangst mag nemen. Maar werkbaarheid en klantvriendelijkheid moeten wel voorop staan, zeker in een wereld waar de digitalisering van de communicatie sowieso al druk zet op het klassieke postverkeer. Vandaag heeft bpost al ernstig af te rekenen met dalende volumes bij de klassieke postverzending. Zeker wanneer veel bedrijven zich al dagdagelijks moeten reppen, in een bikkelharde strijd met buitenlandse concurrenten, moet de overheid het ondernemerschap faciliteren en de gebruiker van aangetekende zendingen niet nodeloos opzadelen met allerhande administratieve rompslomp en veel te hoge kosten.
 
Ik ondersteun dan ook volmondig de oproep van de ondernemerswereld. De postbedeling is geprivatiseerd. Ik hoop dan dat bpost zich ook als een privaat bedrijf zal gedragen en dus oor zal hebben naar de terechte verzuchtingen van de ondernemers. Daarom zal ik mij, samen met mijn N-VA-collega’s, blijven inzetten voor een verbetering van het bedrijfsklimaat in dit land.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is