Helft oudere werkzoekenden werkt niet met e-mail

Door Miranda Van Eetvelde op 28 juni 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Amper 56,2% van de oudere werkzoekenden werkt met e-mail. En amper 54,2 procent van de werkzoekenden met een taalachterstand kan per e-mail bereikt worden. Dit blijkt uit het digitaal portret van de Vlaamse werkzoekenden dat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft gemaakt. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) vroeg de portretgegevens op ”Werkloosheid en digitaal analfabetisme hangen nauw samen” beklemtoont ze. In een digitale wereld worden onlinevaardigheden steeds belangrijker. Het digitaal portret stelt de VDAB in staat de werkzoekende digitale begeleiding op maat aan te bieden.“

“De eerste gegevens tonen aan dat er bij laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een taalachterstand nog veel werk aan de digitale winkel is”, vervolgt Van Eetvelde. “Als we bijvoorbeeld kijken naar de toegang tot een e-mailadres scoren hooggeschoolden zeer goed. 93,4% van hen is hiermee bereikbaar en kan hiermee actief aan de slag op de arbeidsmarkt. Dat percentage zakt bij middengeschoolden tot 83,2% en bij laaggeschoolden zelfs tot 61,9%.”

Ook oudere werkzoekenden zijn veel minder bereikbaar via e-mails. Amper 56,2% van hen werkt hiermee. Tenslotte is ook het hebben van een taalachterstand een nefast element voor de bereikbaarheid. 45,8% van de werkzoekenden met taalachterstand werkt niet met mails.

Toch is er goede hoop voor degenen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Zo geeft er maar een klein aandeel aan dat ze niet met een pc kunnen werken. Mits een goede opvolging en begeleiding kunnen er dus wel degelijk stappen gedaan worden. Van Eetvelde: “Wie minder sterk is op digitaal vlak, wordt uitgenodigd voor een inschattingsgesprek met een VDAB-medewerker. Dan kan er bekeken worden welk specifiek aanbod er kan gevolgd worden om digitaal sterker te worden. Dat  aanbod kan uit verschillende acties bestaan: de kennis van het Nederlands verbeteren, rekenen verbeteren, sociale media gebruiken om op zoek te gaan naar werk, …”

Mocht blijken dat de werkzoekende een volslagen digitale leek is, wordt er een volledige niet-digitale begeleiding uitgewerkt. Zo wordt er steeds op maat van de werkzoekende begeleid. Toch wil dat geenszins zeggen dat deze werkzoekenden digitaal analfabeet zullen blijven. “Ook bij deze werkzoekenden zal de VDAB inzetten op het versterken van hun digitale vaardigheden, maar dan vertrekkend van nul”, besluit Miranda Van Eetvelde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is