Voorbereiding duaal leren goedgekeurd in plenaire

Door Miranda Van Eetvelde op 27 mei 2016, over deze onderwerpen: Economie, Onderwijs

Het Vlaams parlement keurde onlangs twee historische decreten goed. Het betreft het decreet over het tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren in het secundair onderwijs en het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. Via deze twee decreten zijn de eerste stappen gezet richting een volwaardig systeem van duaal leren. 

Duaal leren moet helpen om het vroegtijdige schoolverlaten van jongeren tegen te gaan. Op die manier kan er ook iets gedaan worden aan de jeugdwerkloosheid. De Vlaamse Regering wil het leren en werken moderniseren en vereenvoudigen zodat het aantrekkelijker wordt voor zowel de jongere als voor de bedrijven. Het nieuwe decreet moet de bestaande statuten en overeenkomsten harmoniseren en uitmonden in een transparanter systeem.

De focus van het decreet Alternerende Opleidingen ligt dan ook op de uitwerking van een kader voor de overeenkomst en het eenduidige statuut. De andere bouwstenen van het duaal leren zijn geen voorwerp van dit ontwerp van decreet. Ze worden verder uitgewerkt in een decreet Duaal Leren, dat is voorzien voor september 2017.

Vlaams volksvertegenwoordigers Axel Ronse, Koen Daniëls (N-VA) en Miranda Van Eetvelde (N-VA) benadrukken het belang van deze hervorming.

Axel Ronse: "De vele ondernemers die ik ken vanuit de periode dat ik bij UNIZO werkte vragen al jaren om jongeren op te leiden op de werkvloer. In Duitsland studeert 60% van de jongeren via een alternerende opleiding, in Oostenrijk 40%. Dat er in Vlaanderen eindelijk ook zo’n systeem komt is fantastisch nieuws voor onze arbeidsmarkt”.

Via duaal leren bouwt de lerende namelijk aan vaardigheden en competenties die nodig zijn om te kunnen meedraaien in een echte werkomgeving. Door zich in een realistische arbeidssituatie te bevinden, kunnen leerlingen meer voeling krijgen met een beroep en de verwachtingen van werkgevers. Koen Daniëls: “competenties geleerd op de werkvloer worden nu eindelijk ook volwaardig erkend. Als voormalig leerkracht TSO en BSO heb ik de meerwaarde ervaren van kennis en kunde die verworven wordt door te werken in een reële arbeidsomgeving."

Miranda Van Eetvelde benadrukt dat de opleidingen nu teveel kampen met een imagoprobleem en dat er teveel formules en overeenkomsten tussen de onderneming, leerling en opleidingsverstrekker mogelijk zijn. "Daarnaast toont de nieuwe knelpuntberoepenlijst aan dat we een tekort hebben aan technische profielen. Daarom hebben we nood aan een meer gekwalificeerde uitstroom van jongeren. Het duaal leren vormt hiervoor het perfecte instrument.”

Het decreet biedt ook een oplossing voor de overeenkomsten en het statuut van de leerling binnen de proeftuin ‘Schoolbank op de werkplek’. Vanaf september 2016 wordt een eerste vorm van duaal leren en werken hier uitgetest. Zeven duale studierichtingen moeten de implementatie van het duale leren voorbereiden. Die invulling moet ervoor zorgen dat jongeren die arbeidsrijp of bijna arbeidsrijp zijn een positieve keuze kunnen maken door leren en werken.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde beide decreten goed.

Miranda Van Eetvelde is hier tevreden over: “als voormalig VDAB consulente kwam ik heel veel jonge mensen tegen die nood hadden aan een concrete praktijkervaring of mensen die nood hadden aan het verwerven van competenties. Dit systeem van duaal leren geeft daar voor mij een antwoord op." Maar tegelijk geeft Van Eetvelde aan dat ze niet kan begrijpen waarom de oppositie de decreten niet goedkeurde: “Dit is echt een gemiste kans voor hen. Wij geven juist kansen aan de jongeren die dat het meest nodig hebben. Dit is een historische kans en een grote stap vooruit. Ik kijk dan ook al uit naar de eerste resultaten die zullen bijdragen aan zowel het dalen van vroegtijdige schoolverlaters, het dalen van de jeugdwerkloosheid en tenslotte een positieve invloed op de knelpuntberoepenlijst. Spijtig dat de oppositie niet meegaat in dit verhaal.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is