Jeugdsector blijft strijden tegen pesten

Door Miranda Van Eetvelde op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Twee jaar geleden kondigde de Vlaamse regering aan dat zij het probleem van pesten definitief wou aanpakken. Een samenwerking met verschillende domeinen moest er voor zorgen dat dit in de toekomst zo weinig mogelijk voorkomt. Het Vlaamse jeugdwerk heeft daarbij zijn rol te spelen door bijvoorbeeld informatie te delen en te sensibiliseren. “Na twee jaar werken via de vernieuwde aanpak kan er gesteld worden dat de jeugdsector haar rol met verve vervult.” Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA).

“Elk kind dat gepest wordt is een geval teveel”, stelt Miranda Van Eetvelde. “Zij dragen dit trauma later vaak mee. Het is vaak een zware last op hun schouders waar ze moeilijk mee naar buiten kunnen komen.”

Een gecoördineerde aanpak over verschillende beleidsdomeinen is dus broodnodig. In februari 2016 werd beslist in de Vlaamse Regering om met de domeinen Welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport en Jeugd werk te maken van een echt omvattend, preventief pestbeleid. De jeugdsector tracht hier haar steentje bij te dragen. De voornaamste betrokken organisaties daarbij zijn de Ambrassade, Awel, Tumult, Pimento, Mediaraven en tZitemzo.

Een van de voornaamste werkpunten van het afgelopen jaar is de lancering van het nieuwe communicatieplatform voor jongeren, “WATWAT”. Deze zal van start gaan op 1 oktober. Dit nieuw en eenduidig aanspreekpunt moet ervoor zorgen dat er komaf gemaakt wordt met de huidige informatieversnippering.  Een goede zaak volgens Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: "De vele aanspreekpunten die vandaag bestaan, zorgen niet voor een goede effectiviteit en in een aantal gevallen overstijgt de vraag ook het aanbod. Daar zal vanaf oktober verandering in komen."

Daarnaast werden de subsidies voor Tumult, Awel en Pimento, Mediaraven en tZitemzo drastisch verhoogd. Op die manier kan hun werking, die een direct effect op het vermijden van pesten, in de toekomst gegarandeerd worden. Binnen de jeugdsector wordt er fel ingezet op het empoweren van kinderen en jongeren zelf. Door middel van peersupport gaven Awel en Pimento daar invulling aan.

Verder werd ook gewerkt aan de beheersovereenkomsten binnen het jeugdwerk. Sinds het voorjaar van 2018 moet elke overeenkomst namelijk een integriteitsbeleid uitwerken en een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden. Dit moet gevallen van grensoverschrijdend gedrag mee helpen voorkomen.

Van Eetvelde is alvast tevreden dat de jeugdsector het engagement verder aangaat om het pestprobleem aan te pakken, in samenspraak met de andere domeinen. “Dat is nodig, want dit onderwerp vereist een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak. Ik ben zeer tevreden dat er heel wat zaken bewegen om die problematiek van het pesten aan te pakken in het jeugdwerk. Want uiteraard leeft dit thema in de sector. Het is ook heel goed dat de Vlaamse Regering nu al twee jaar uitgebreid werk maakt van dat actieplan, want er moeten wel degelijk nog vorderingen worden gemaakt, het kan altijd nog beter. Op die manier kunnen we een verdere daling van de pestcijfers inzetten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is