Masterplan bivakplaatsen moet zorgen voor minder regels en meer ruimte voor jeugdverenigingen

Door Miranda Van Eetvelde op 12 januari 2017, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De commissie Jeugd van het Vlaams Parlement sloot vandaag de gedachtewisseling over het masterplan bivakplaatsen af. Dit plan moet er voor zorgen dat Vlaamse jeugdverenigingen minder gebukt gaan onder massa’s regelgeving en administratieve overlast.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde volgt de kwestie op in het Vlaams parlement: “Dat de jeugdsector te kampen heeft met een wirwar aan allerlei regeltjes is niet nieuw. Al jaren smeken verenigingen zoals Chiro, Scouts, de Vlaamse Jeugdraad en vele anderen om eindelijk iets te doen aan wat zij noemen de ‘regulitis in het jeugdwerk’. De overlast is het meest voelbaar bij de organisatie van kampen maar ook bij andere zaken is er sprake van teveel regelgeving.

Zo moeten jongeren bijvoorbeeld een aanvraag indienen wanneer ze in een bos buiten de paden of buiten een speelzone willen spelen. Deze aanvraag moet minstens 35 dagen op voorhand ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Vaak weten jeugdverenigingen niet zoveel op voorhand dat ze deze activiteit willen organiseren.

Van Eetvelde: “Dergelijke regels worden door de jeugdverenigingen vaak aanzien als compleet absurd. En terecht. Probeer als jongere maar eens een fuif te organiseren en te voldoen aan alle verplichtingen, een geschikte zaal te vinden en rekening te houden met buurtbewoners. Om maar te zwijgen over al die lokaal verschillende gemeentelijke reglementen waar de jeugdsector haar weg moet in vinden.

In het verleden werd er al getracht om alle bezorgheden en knelpunten op te lijsten in de brochure ‘regulitis’ van de Ambrassade. Dit gaf een goed beeld en overzicht waar het schoentje precies knelt. Om effectief op het terrein veranderingen te brengen, komt er nu een concreet engagement via het voorgestelde masterplan bivakplaatsen. Het plan komt er via een samenwerking tussen de Vlaamse meerderheidspartijen. Ministers Ben Weyts (Toerisme), Joke Schauvliege (Omgeving, Natuur en Landbouw) en Sven Gatz (Jeugd) willen hiermee een vereenvoudiging van regels en procedures creëren.

Zo zullen de regels en procedures voor de organisatie van kampen vereenvoudigd worden en zal er verder werk gemaakt worden van het terugdringen van het tekort aan kamp- en bivakplaatsen en tenten in de piekperiode van de zomerkampen. Omdat kinderen en jongeren ook nood hebben aan ruimte, wordt er ook actief gezocht naar groene speelzones en – bossen in alle provincies. Van Eetvelde: “Deze concrete acties moeten de jeugdsector ten goede komen en hen terug meer zuurstof en ademruimte schenken. Ik hoop dan ook dat dit plan kwaliteitsvol wordt uitgevoerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is