Mediawijsheid bij kinderen en jongeren moet versterkt worden

Door Miranda Van Eetvelde op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Wereldwijd zijn een derde van de gebruikers op sociale media jonger dan 18 jaar. Een degelijke begeleiding om kinderen en jongeren hiermee te laten omgaan is dan ook broodnodig. Daarom is het belangrijk om kinderen en jongeren 'mediawijzer' te maken: ze moeten gewezen worden op de voor-en nadelen en tegelijkertijd beter omkaderd worden. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde pleit voor een standvastige aanpak.

Op 19 oktober 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie goed om de minimumleeftijd voor sociale media te behouden op 13 jaar.  Miranda Van Eetvelde: "Het zou immers wereldvreemd zijn om te denken dat zij hier niet klaar voor zouden zijn. Indien de lat op 16 werd gelegd, worden de jongeren onder de 16 ook minder goed beschermd. Want om toch op de sociale media actief te kunnen zijn, zullen ze valse profielen aanmaken met een gebrekkige beveiliging als gevolg."

Maar het blijft niet enkel bij het verlagen van de leeftijd voor sociale media. In de resolutie vroeg het parlement ook aan de Vlaamse Regering om blijvend in te zetten op mediawijsheid als beleidsprioriteit binnen het Vlaamse jeugd- en mediabeleid. Hiermee kunnen kinderen en jongeren mediawijsheidscompetenties verwerven om bewust en kritisch te kunnen omgaan met nieuwe sociale media. Daarbij is er uiteraard bijzondere aandacht nodig voor voldoende mediatoegang voor kwetsbare doelgroepen. 

Welke acties onderneemt de Vlaamse Regering nu om medawijsheid bij kinderen en jongeren te versterken? Vooreerst is er de ondersteuning van het Kenniscentrum Mediawijs dat de belangrijkste actor is in het versterken van kinderen en jongeren in hun mediagebruik. Daarbij hebben ze vooral aandacht om hen met een kritische blik naar media te laten kijken. Verder is er MediaNest dat de ouders betrekt in het verhaal van mediawijsheid. Zij werken onder andere aan thema's zoals veiligheid en privacy. Ook andere actoren zoals het Onderwijs, Welzijn, Jeugdwerk en bibliotheken worden betrokken bij het verhaal van mediawijsheid. Door een gecoördineerde aanpak proberen zij de juiste informatie en tools bij de jongeren te brengen. Tot slot heeft het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid aandacht voor mediawsijheid door subsidies te verlenen aan organisaties die hier een specifieke aanpak voorzien. 

Miranda Van Eetvelde: "Er gebeurt al heel wat maar er blijft steeds ruimte voor verbetering. De Vlaamse Regering zet terecht in op mediawijsheid en behandelt dit als een prioriteit. We moeten altijd aandacht blijven besteden aan dit toch wel zeer complexe en gevoelige thema. Want het is een evolutief thema. Er komen altijd nieuwe mediakanalen bij en andere wijzigen van samenstelling. Daarom denk ik dat het nodig is dat er een standvastige aanpak is, want het blijft een werk dat nooit zal zijn afgerond."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is