Meer dan één op drie PWA-vzw’s nog niet in orde

Door Miranda Van Eetvelde op 20 januari 2019, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Werk zoeken en werkloosheid
groendienst

Van de 283 vroegere PWA-vzw’s zijn er nog maar 173 in orde met hun verplichtingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Het systeem van PWA’s werd op 1 januari 2018 vervangen door het nieuwe wijk-werken. Maar een jaar later blijkt een honderdtal oude vzw’s nog niet in orde. “Dat is jammer, want de slapende financiële reserves kunnen al die tijd niet nuttig aangewend worden voor een plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief”, zegt Miranda Van Eetvelde.

Slapende vzw

Het PWA-systeem (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) werd destijds opgericht om langdurig werklozen te kunnen inschakelen, maar werd op 1 januari 2018 hervormd naar het  nieuwe instrument ‘wijk-werk’. Sinds hervorming moeten de PWA-vzw’s in de statuten hun maatschappelijk doel als PWA-opdracht schrappen. Daarna kunnen ze vereffenen. Hoewel het theoretisch mogelijk is om een vzw in stand te houden zonder dat daar effectief activiteiten aan verbonden zijn, brengt zo’n slapende vzw enkel nadelen met zich mee.

Vereffening en ontbinding

Van de 283 vzw’s zijn er 173 die aan al hun verplichtingen hebben voldaan. 22 hebben hun verplichtingen nog niet volledig nagekomen en dienen hier dus nog aan te voldoen. Aan 49 vzw’s is nog bijkomende informatie gevraagd. “De meeste vzw’s zullen uiteindelijk wel in orde geraken met hun vereffening en ontbinding. Het wordt echter problematischer voor de 39 vzw’s die zelfs nog geen dossier hebben ingediend, hoewel zij per aangetekend schrijven aangemaand werden om er werk van te maken”, legt Vlaams Parlementslid Van Eetvelde uit.

Middelen nuttig besteden

Duidelijkheid is immers aangewezen. De VDAB doet er intussen alles aan om deze vzw’s te controleren op hun verplichtingen. “Laat ons hopen op snelle beslissingen, zodat er ook duidelijkheid komt over de financiële reserves van alle PWA-vzw’s. Zoals opgenomen in het statuut van de vzw’s moeten deze reserves gaan naar een ‘plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief’. Middelen die beter nuttig kan besteed worden voor toekomstige tewerkstelling, terwijl dit nu ligt te slapen bij sommige vzw’s”, besluit Miranda Van Eetvelde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is