Meisjes in het jeugdwerk: vooral ondervertegenwoordigd in jeugdhuizen

Door Miranda Van Eetvelde op 14 november 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De ondervertegenwoordiging van meisjes binnen het jeugdwerk is al langer bekend. Het probleem situeert zich voornamelijk binnen de jeugdhuizen en de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Bij andere sectoren in het jeugdwerk is het probleem veel minder groot. Integendeel, bij jeugdbewegingen vormen zij vaak de grootste groep. "Toch moeten we er blijven voor waken dat meisjes voldoende vertegenwoordigd zijn, ook in de sectoren waar ze minder aan bod komen zoals de jeugdhuizen.", dat zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde.

Het grootste probleem van de vertegenwoordiging van meisjes situeert zich binnen de jeugdhuizen en de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het jeugdhuizenonderzoek ging in 2014 na hoe meisjes vertegenwoordigd zijn binnen de Vlaamse jeugdhuizen. Daaruit bleek dat de algemene vertegenwoordiging van meisjes 32% bedraagt. Verder is ook maar 31% van de beroepskrachten een vrouw, bij de dagelijkse leiding is 26,5% vrouw. Ook bij bezoekers en losse vrijwilligers zien we de ondervertegenwoordiging: 35,5% vrouwen tegenover 64,5% mannen. Als er gekeken wordt naar de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren blijkt dat vrouwen net geen 25% van de groep vertegenwoordigen.

In andere sectoren van het jeugdwerk is het probleem veel minder pertintent of zelfs onbestaande. Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde legt uit: "Binnen de Vlaamse jeugdbewegingen zijn meisjes goed voor 59% van de deelnemers. Bij speelpleinwerkingen is de verdeling gelijk verdeeld en bij kadervormingen (animator, hoofdanimator of instructeur) vormen zij veruit de grootste groep met vaak percentages boven de 60%. Het is dus niet zo dat meisjes in het brede jeugdwerk ondervertegenwoordigd zijn, integendeel. Vaak is er gezonde mix tussen jongens en meisjes om samen deel te nemen aan hun vrijetijdsbesteding."

Dat wil niet zeggen dat er geen blijvende aandacht moet zijn om meisjes binnen de jeugdhuizen en de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren voldoende kansen te bieden om deel te nemen. "Ze moeten zich er voldoende thuis kunnen voelen.", aldus Van Eetvelde. "Formaat, de federatie van jeugdhuizen, gaf al heel wat laagdrempelige tips mee om dit te verwezenlijken. Deze gaan van een sfeervolle inrichting tot het bannen van vrouwonvriendelijke opmerkingen en gedragingen. Tegelijkertijd moeten we ook de vinger aan de pols blijven houden en voldoende in onderzoek investeren om de vertegenwoordiging te monitoren."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is