Milquet zet hold-up van PWA's onverstoord verder

Door Miranda Van Eetvelde op 27 juli 2011, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Economie, Werken, Economie, Werken

Ondanks hevig protest en juridische bezwaren, zet minister van Werk Milquet haar strooptocht tegen de PWA’s, de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen, onverstoord verder. De N-VA weigert mee te werken aan de afroming van de PWA–reserves, die een onverantwoorde hold-up betekent.

Tijdens de vorige legislatuur besliste minister Milquet haar crisismaatregelen te financieren door de (vermeende) reserves bij alle PWA’s ‘af te romen’. Dit komt in feite neer op een plundering van de spaarpot van de PWA’s, louter om de begroting op te smukken. Tegen deze beslissing werd hevig protest aangetekend, in de eerste plaats door de sector zelf.

De N-VA heeft dit protest steeds gesteund en via parlementaire weg aangekaart. Wij waren toen, en nu nog steeds, van oordeel dat het een ongeoorloofde maatregel is. Het is nogal eigenaardig dat een federale overheid haar begrotingsproblemen wil oplossen door financiële reserves, die op gemeentelijk vlak werden opgebouwd, op te eisen. Daarmee straf je trouwens de PWA’s die door zuinig beleid en goed beheer een financiële reserve hebben aangelegd. Een dergelijke werkwijze dreigt bovendien contraproductief te werken: het opeisen van de opgebouwde reserves zal duizenden laaggeschoolde en oudere werklozen weer in de werkloosheid duwen, waardoor een sociaal bloedbad zal ontstaan. Het nettoresultaat van de maatregel valt dus te voorspellen…

Deze afromingsoperatie – zoals het mooi verwoord wordt – diende te gebeuren in het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe werden de nodige uitvoeringsbesluiten echter nog niet genomen, waardoor de regering in tijdnood kwam. Daarom riep de minister, via het achterpoortje van de programmawet, de hulp in van het parlement. Aangezien wij, net zoals vele andere partijen, de maatregel van bij het begin als principieel onaanvaardbaar hebben beoordeeld, diende onze fractie een amendement in dat een schrapping van de maatregel beoogde. De PWA’s moeten de mogelijkheid hebben autonoom te beslissen over de aanwending van de reserves, die ze per slot van rekening via goed beheer zelf hebben opgebouwd. De afroming zou een onverantwoorde hold-up betekenen.

Consequent?
Tot onze verwondering haalde ons voorstel echter onvoldoende stemmen, wegens het ontbreken van de steun van… CD&V, die de maatregel nochtans ook nooit gesmaakt heeft. Het dubieuze verschil in houding in commissie en in voltallige vergadering valt enkel te verklaren door een afspraak die gemaakt werd in regeringskringen, tussen premier Leterme en minister Milquet: de maatregel moet koste wat kost doorgevoerd worden, om de begroting te spijzen.

We betreuren het dus dat de afroming er alsnog doorkomt en dat de PWA’s moeten opdraaien voor het slechte begrotingsbeleid van de regering, maar hebben in dit dossier bewezen dat we als partij altijd consequent ons standpunt hebben verdedigd. En zo’n houding was jammer genoeg niet bij alle partijen aanwezig…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is