Nieuw progressief, vrouw aan de haard?

Door Miranda Van Eetvelde op 17 november 2011, over deze onderwerpen: Economie, Werken

De Nationale Vrouwendag is net achter de rug, wat de ideale gelegenheid biedt om de heersende discussie over het dienstenchequestelsel opnieuw onder de aandacht te brengen. Enkele beoogde aanpassingen aan dit stelsel dreigen de klok voor vrouwen terug te draaien en de emancipatiestrijd te dwarsbomen. Eigenaardig genoeg komen deze voorstellen overwegend uit links-progressieve hoek.

Het stelsel van de dienstencheques werd in 2000 in het leven geroepen om het welig tierende zwartwerk terug te dringen, het arbeidsmarktbeleid te activeren én de combinatie arbeid - gezin voor tweeverdieners te vergemakkelijken. Sindsdien kent het stelsel een enorme groei, vooral in Vlaanderen: momenteel wordt maar liefst 61% van de dienstencheques in Vlaanderen gebruikt, tegenover 31% in Wallonië. Dit valt onder meer te verklaren door de hogere werkzaamheidsgraad in Vlaanderen, wat de nood aan huishoudelijke hulp hier groter maakt.

Door deze exponentiële groei is ook het kostenplaatje sterk gestegen. Dat leidt nu tot een open aanval van - voornamelijk - zelfverklaarde 'progressieven' op het stelsel. Hun voorstel, dat momenteel ook op de onderhandelingstafel ligt, bevat naast de verhoging van de kostprijs voor gebruikers, eveneens de afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid. Dit is zeer merkwaardig. Niet enkel omdat zwartwerk weer zal worden aangemoedigd of omdat het een aanslag betekent op de hoge Vlaamse werkzaamheidsgraad, niet enkel omdat het hogere lasten voor gezinnen meebrengt of omdat het de werkgelegenheid voor laaggeschoolden bemoeilijkt. Ook en vooral: het dreigt vrouwen terug in het traditionele rolpatroon te duwen.

Decennialang leverden emancipatiebewegingen allerhande zware en moeizame inspanningen om de positie van de vrouw in de maatschappij te verbeteren, de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te realiseren en het klassieke rolpatroon te doorbreken. Een strijd waar we als vrouw fier op mogen zijn, ondanks het feit dat hij nog niet ten einde is. De 'progressieve' zijde, die het monopolie hierop wel eens durft te claimen, dreigt nu zélf de klok terug te draaien en de emancipatiestrijd te dwarsbomen. Het dienstenchequestelsel is een belangrijke maatregel die het doorprikken van het traditionele rolpatroon -'vrouw aan de haard' - mede mogelijk maakt, door de combinatie arbeid - gezin te vergemakkelijken. Een recente evaluatie van het stelsel door IDEA consult heeft uitgewezen dat er zeer weinig marge is voor een prijsverhoging en afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid: in dat geval dreigt een enorme hoeveelheid gebruikers af te haken.

Wie nu de kostprijs dreigt te verhogen én de fiscale aantrekkelijkheid wenst te ondergraven, moet dus achteraf niet komen klagen dat de vrouw noodgedwongen weer in het oude verdomhoekje komt te staan.

Maar dan niet in mijn naam.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is