Onbelast bijverdienen: sluit de jeugdsector uit

Door Miranda Van Eetvelde op 2 februari 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Het Zomerakkoord van de federale regering bevatte het voorstel om in bepaalde sectoren mensen onbelast te laten bijverdienen. Deze mogelijkheid zou uitdrukkelijk afhankelijk worden van een reeks welbepaalde voorwaarden en er was sprake van een financieel plafond: een maandelijks maximum van 500 euro en een jaarlijks plafond van 6.000 euro.

De maatregel zou stapsgewijs ingevoerd worden: voor activiteiten in sport- en cultuurverenigingen zou de maatregel op 20 februari ’18 ingaan (mits de plenaire vergadering van de Kamer hier groen licht gaf); voor activiteiten in de zorgsector zou dit dan pas vanaf 1 juli ’18 worden ingevoerd.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft ondertussen een belangenconflict ingeroepen waardoor de maatregel sowieso met 60 dagen werd uitgesteld.

Het federale voorstel kan grote voordelen bieden bij regionale bevoegdheden, zoals, bijvoorbeeld, de sportsector. Van het belangenconflict is deze sector, die grote vragende partij was, het eerste slachtoffer. De Vlaamse minister van Sport, Philippe Muyters, uitte dan ook reeds zijn ontgoocheling over het uitstel van de maatregel.

Anderzijds is er vanuit de jeugdsector al van meet af aan felle kritiek op het federale voorstel. De Vlaamse Jeugdraad uitte al bij herhaling kritische bedenkingen. Zij pleit al langer om vrijwilligers van jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinen uit de lijst van voor de maatregel toegelaten functies uit het verenigingswerk te schrappen. De jeugdsector vreest dat de nieuwe regeling het onbetaald vrijwilligerswerk in de jeugdsector in het gedrang brengt. De minister van Jeugd, Sven Gatz, gaf in de commissie Jeugd mee dat hij de jeugdsector er wil uithalen.

Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde: "Voor ons is het zeer duidelijk: wij steunen de vraag van de Vlaamse Jeugdraad en van heel wat diverse jeugdbewegingen om de leiders van de jeugdbewegingen uit te sluiten van de lijst ‘500 euro onbelast bijverdienen’. Wij vinden dat leiders en leidsters van jeugdbewegingen eerst en vooral en altijd vrijwilligers zijn die dat doen vanuit een engagement, vanuit een enthousiasme, vanuit een spontane vrijwilligheid. Dat staat haaks op een vergoeding. Dat wil niet zeggen dat een andere sector geen baat kan hebben bij die regeling – denk aan de sportsector. Zij waren vooral vragende partij. Het is ook daar begonnen. Voor die sector kan het wel degelijk grote voordelen hebben. Daarom blijf ik het ook spijtig vinden dat de stemming met twee maanden is uitgesteld door dat belangenconflict van de COCOF. Het is in ieder geval een goede zaak dat men probeert om de jeugdsector uit het voorstel te halen, maar er moet eerst misschien toch nog wat overleg plaatsvinden."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is