Opleidingen op de werkvloer in Brussel kennen succes

Door Miranda Van Eetvelde op 28 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

Dit jaar zullen meer dan 200 werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen in een onderneming. Van de werkzoekenden die opgeleid worden is meer dan 1 op de 3 van allochtone afkomst. Als een werkzoekende zijn IBO succesvol beëindigt, krijgt hij van de onderneming een tewerkstellingscontract aangeboden.

De Vlaamse regering wil er voor zorgen dat werkzoekenden makkelijker aan een vaste job geraken door middel van opleidingen op de werkvloer. Brussel wordt daarbij niet vergeten. Het aantal IBO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) steeg dit jaar tot 208. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Miranda van Eetvelde (N-VA) aan de minister van Werk, Philippe Muyters.

Een werkzoekende die een IBO-contract afsluit, volgt gedurende 1 à 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Als de werkzoekende zijn IBO succesvol afrondt, krijgt hij een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf waar hij de opleiding kreeg.

De IBO is volgens Van Eetvelde “één van de meest succesvolle instroomkanalen. Door kwalitatief te werken, slaagt de VDAB er in om zijn plaats te verwerven in de specifieke Brusselse context”.

Bovendien zorgt de IBO er voor dat kansengroepen, zoals allochtonen en laaggeschoolden, een betere toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Van de 208 IBO’s in Brussel zijn er 75 van allochtone afkomst. Dit toont aan dat deze maatregel zeker effect kent en een groot potentieel heeft in Brussel.

Van Eetvelde: “Het is een win-win situatie voor zowel de werkzoekenden als de werkgevers. Werkzoekenden krijgen een betere opleiding en meer kansen en werkgevers krijgen beter opgeleide arbeidskrachten. Het is dan ook goed dat minister Muyters sterk inzet op de IBO. Op die manier kunnen de Vlaamse en Brusselse arbeidsmarkten elkaar aanvullen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is