Opleidingen op de werkvloer in Brussel steeds succesvoller

Door Miranda Van Eetvelde op 15 november 2015, over deze onderwerpen: Economie

Dit jaar zullen meer dan 200 werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen in een onderneming. Dat zijn er beduidend meer dan vorig jaar, toen de teller op 176 stopte. Als een werkzoekende zijn IBO succesvol beëindigt, krijgt hij van de onderneming een tewerkstellingscontract aangeboden.

De Vlaamse regering wil er voor zorgen dat werkzoekenden makkelijker aan een vaste job geraken door middel van opleidingen op de werkvloer. De individuele beroepsleiding in een onderneming (IBO) is in Vlaanderen al langer bekend en haalt goede resultaten. Brussel lijkt nu dezelfde weg op te gaan. Het aantal IBO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) lag met 190 IBO’s eind september 2015 al hoger dan in heel 2014. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Miranda van Eetvelde (N-VA) aan de minister van Werk, Philippe Muyters.

Een werkzoekende die een IBO-contract afsluit, volgt gedurende 1 à 6 maanden een opleiding op de werkvloer. Ervaring is geen vereiste en de werkzoekende krijgt tijdens de IBO een inkomen dat een normaal loon benadert. Als de werkzoekende zijn IBO succesvol afrondt, krijgt hij een contract van bepaalde of onbepaalde duur in het bedrijf waar hij de opleiding kreeg.

De IBO is volgens Van Eetvelde “één van de meest succesvolle instroomkanalen”. De maatregel scoort op het vlak van tewerkstelling veel beter dan andere instrumenten zoals Werkervaring (WEP+) of tewerkstelling door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA).

Na Vlaanderen leert nu Brussel de IBO kennen. Het aantal IBO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) lag eind september 2015 al hoger dan in volledig 2014. Hiermee wordt de trend bevestigd die reeds enkele jaren ingezet is. Werkgevers en werkzoekenden vinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stilaan de weg naar de VDAB. Miranda Van Eetvelde: “Door kwalitatief te werken, slaagt de VDAB er in om zijn plaats te verwerven in de specifieke Brusselse context”.

Bovendien zorgt de IBO er voor dat kansengroepen, zoals allochtonen en laaggeschoolden, een betere toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Van Eetvelde: “Het is een win-win situatie voor zowel de werkzoekenden als de werkgevers. Werkzoekenden krijgen een betere opleiding en meer kansen en werkgevers krijgen beter opgeleide arbeidskrachten. Het is dan ook goed dat minister Muyters sterk inzet op de IBO. Op die manier kunnen de Vlaamse en Brusselse arbeidsmarkten elkaar aanvullen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is