Stijgend aandeel elektronische dienstencheques maar boetes blijven komen

Door Miranda Van Eetvelde op 10 november 2018, over deze onderwerpen: Werk

Momenteel wordt 61% van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95% die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Dat leidt tot aanhoudende boetes voor het bedrijf. “De laatste bedroeg zelfs meer dan 3 miljoen euro.”, zegt Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde op basis van een schriftelijke vraag.

In Vlaanderen is Sodexo bevoegd voor de uitgifte van de dienstencheques. Het bedrijf rijfde deze overheidsopdracht binnen nadat het bedrijf zich zeer ambitieus opstelde over de digitalisering van de dienstencheques. Dat resulteerde in een overeenkomst met de Vlaamse overheid die stelde dat eind 2017 95 procent van de dienstencheques elektronisch moest verlopen.

Deze doelstelling werd echter niet behaald. In december 2017 bedroeg het percentage 58,7%. In september 2018 staat de teller op 61,2%. “Er is dus wel sprake van enige vooruitgang maar het blijft maar mondjesmaat stijgen. Toch werd het contract verlengd tot eind 2019 om alsnog de vooropgestelde doelstellingen te behalen.”, aldus Miranda Van Eetvelde.

Het niet behalen van deze doelstellingen leidde al meermaals tot boetes. Recent werd er nog een boete opgelegd voor het eerste semester van 2018. Sodexo moest maar liefst 3.233.507 euro betalen aan Vlaanderen. Samen met de reeds eerder uitgeschreven boetes komt het totaalbedrag al boven 11 miljoen euro. Het feit dat veel mensen, vaak oudere gebruikers, nog geen gebruik willen maken van elektronische dienstencheques kost Sodexo veel geld.

Het ziet er naar uit dat er in de toekomst nog boetes zullen volgen. “Januari 2016 bedroeg het aandeel elektronische dienstencheques 33,14%. Nu bevinden we ons dus op 61,2%. Dat is bijna een verdubbeling maar het is nog steeds te traag om de doelstelling van 95% te behalen.”, aldus Van Eetvelde.

Het bedrijf blijft wel extra inspanningen leveren om gebruikers ertoe aan te zetten om digitale dienstencheques te gebruiken. Zo wordt een API (automatic processing interface) opgericht zodat dienstencheque-ondernemingen automatisch gegevens kunnen uitwisselen met Sodexo. Daarnaast worden er notificaties aan de mobiele applicatie toegevoegd en worden er nieuwe opties onderzocht om rechtstreeks online betalingsmodules te voorzien.

Van Eetvelde: “Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit voldoende zal zijn om de finale doelstelling van 95% te behalen. De vraag is of deze doelstelling wel ooit zal behaald worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is