VDAB en Ambrassade werken samen aan betere toekomst voor jongeren

Door Miranda Van Eetvelde op 24 oktober 2017, over deze onderwerpen: Werk

In januari 2017 tekenden De Ambrassade en VDAB een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om jongeren maximaal te informeren en te begeleiden richting een kwaliteitsvolle arbeidsplaats. De overeenkomst duurt vier jaar lang en tijdens deze periode zullen beide partners elkaar informeren en expertise uitwisselen.

De overeenkomst bevat drie doelstellingen:

  • Het uitwisselen en ondersteunen van jeugdinformatie en communicatie
  • Het uitwisselen van expertise
  • Het samenwerken rond participatietrajecten. 

Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde vroeg een stand van zaken van deze overeenkomst: "Op 11 september 2014 werd al een eerste samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en De Ambrassade ondertekend. Beide organisaties wouden toen intenser samenwerken om jongeren een duurzamere toekomst te schenken. Een actieplan moest er voor zorgen dat alle acties en samenwerkingen jaarlijks geëvalueerd en vernieuwd worden. Op basis van het actieplan van 2017 kan gesteld worden dat alle beschreven acties lopende of afgerond zijn." 

Een mooi voorbeeld van de samenwerking is de begeleiding van de zogenaamde "NEET-jongeren". Dat zijn jongeren tussen de 15 en de 24 jaar die de schoolbanken hebben verlaten, werkloos zijn en geen opleiding volgen. Ze krijgen geen andere vorm van begeleiding en zijn niet altijd gekend bij de VDAB. Miranda Van Eetvelde: "De VDAB en de Ambrassade werken samen om NEET-jongeren beter te bereiken en op te sporen. Op deze manier zijn er stappen gezet naar het verhogen van de betrokkenheid van de jongeren in de acties van VDAB."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is