VDAB klaar voor toekomstige uitdagingen

Door Miranda Van Eetvelde op 18 mei 2017, over deze onderwerpen: Werk

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) heeft de laatste jaren een uitbreiding gekend van zijn takenpakket. Enerzijds kwamen er bevoegdheden over door de zesde staatshervorming, anderzijds zijn er ook verschillende hervormingen gekomen die een invloed hebben op de interne werking (bijvoorbeeld wijk-werken en duaal leren). Daarbovenop kreeg VDAB ook nog een extra druk te verwerken vanwege de vluchtelingencrisis.

Ondanks deze verhoogde druk lijkt VDAB klaar om het uitgebreidere takenpakket kwalitatief te vervullen. Zo zijn er momenteel 1.687 bemiddelaars werkzaam die instaan voor de begeleiding en opvolging van werkzoekenden. Zij zorgen voor een performante werking van de dienst. 

De werking van VDAB is over de jaren grondig gewijzigd: het takenpakket werd verbreed, het sluitend maatwerk heeft er voor gezorgd dat de bemiddelingsintensiteit aangepast wordt aan de noden van de werkzoekende, en de gegarandeerde dienstverlening (inschrijving, dossierbeheer, informatie, sollicitatietips) is vooral een zaak geworden van de Servicelijn en e-coaches. Tegenover dit uitgebreidere takenpakket staan ook extra middelen. Zo zijn in het kader van de staatshervorming de voorbije jaren vanuit de federale overheid medewerkers overgeheveld naar VDAB, en voor de opvang van de vluchtelingen zijn 35 extra VTE bemiddelaars aangeworven. Dit alles moet de VDAB in staat stellen om hun werking kwaliteitsvol te blijven vervullen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is