Verplicht gebruik logo Vlaamse overheid wordt goed opgevolgd in jeugdsector

Door Miranda Van Eetvelde op 1 juni 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In Vlaanderen worden heel wat jeugdorganisaties gesubsidieerd. Om de herkenbaarheid van de Vlaamse overheid als subsidiërende of opdrachtgevende instantie te verhogen, is de begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van de Vlaamse overheid. Het logo moet worden aangebracht op iedere informatiedrager, zoals bijvoorbeeld een website.

Ook de jeugdsector is verplicht om te voldoen aan deze voorwaarden. Dat staat zo ook verwoord in de subsidieovereenkomsten en beslissingsbrieven die naar jeugdorganisaties worden gestuurd n.a.v. toekenning van subsidies.

Miranda Van Eetvelde: “Tot nu toe wordt het gebruik van het logo van de Vlaamse Overheid goed opgevolgd in de jeugdsector. Een goede zaak maar ook niet meer dan niet normaal. Het niet gebruiken van het logo van de Vlaamse overheid kan als gevolg hebben dat de subsidies (tijdelijk) geschrapt worden totdat dit wel wordt opgevolgd.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is