Vlaamse jongeren laten hun stem horen op de de EU-Jeugdconferentie in Luxemburg

Door Miranda Van Eetvelde op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De Vlaamse Jeugdraad wil er voor zorgen dat jongeren hun stem kunnen laten horen aan de beleidsmakers zodat ze betrokken worden bij het maken van het beleid. Dit gebeurt in Europees verband via de zogenaamde ‘gestructureerde dialoog’.

Deze gestructureerde dialoog rond politieke participatie van jongeren is de laatste maanden een beslissende fase ingegaan. Op de EU-Jeugdconferentie in Luxemburg (21-24 september) finaliseerden de deelnemers de aanbevelingen die de voorbije maanden uit raadplegingen en discussies in heel Europa naar boven waren gekomen. Voor Vlaanderen namen twee vertegenwoordigers van de afdeling Jeugd evenals de twee jongerenambassadeurs die het project van de Vlaamse Jeugdraad mee vorm hebben gegeven, deel.

De aanbevelingen van Luxemburg hebben bijgedragen tot de resolutie van de Raad betreffende de bevordering van politieke participatie van jongeren aan het democratische debat in Europa. Daarmee engageren de lidstaten zich om effectief aan de slag te gaan voor een betere participatie van jongeren.

De deelnemers moesten ook werken aan een 'toolkit'. Daarmee kunnen onder meer beleidsmakers en jeugdraden aan de slag om de aanbevelingen in hun land of op EU-niveau in de praktijk om te zetten. De toolkit wordt momenteel nog afgewerkt door het Luxemburgse voorzitterschap en wordt daarna in de hele Europese Unie verspreid.

Tenslotte  organiseerde de Vlaamse Jeugdraad Op 24 oktober 2015 een “Vlaamse jeugdconferentie”. Dit was het sluitstuk van het Europinion-project in het kader van de gestructureerde dialoog. Hier werd gewerkt rond vier thema’s die de jongeren hadden uitgekozen om uit te diepen, met name de participatieve school, informatie over beleid voor jongeren in de media, opvolging van beleidsparticipatie en stemrecht op zestien.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is