Vlaamse overheid laat Buitenspeeldag niet los

Door Miranda Van Eetvelde op 9 oktober 2015, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De Vlaamse regering zal ook in de toekomst blijven meewerken aan de jaarlijkse Buitenspeeldag. De rol van de Vlaamse overheid gaat wel van een organiserende naar een meer begeleidende rol. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz op een vraag van Vlaams parlementslid Miranda van Eetvelde (N-VA). Wegens een positieve evaluatie met de betrokken instanties blijft de samenwerking met de verschillende commerciële partners behouden. “Een goede zaak voor de Vlaamse kinderen en jongeren. Vandaag de dag speelt onze jeugd veel te weinig buiten. De Buitenspeeldag heeft een belangrijke sensibiliserende en signaalfunctie”, zegt Van Eetvelde.

Dit jaar werd de 8ste editie van de jaarlijkse buitenspeeldag georganiseerd. De editie 2015 was met meer dan 300 activiteiten georganiseerd in maar liefst 233 steden en gemeenten, een recordeditie. Waar de Buitenspeeldag initieel een initiatief was van Nickelodeon, werd het concept – terecht -  later opengetrokken naar andere mediapartners zoals Kazoom, Ketnet, maar ook ISB en VVJ. De minister van Jeugd, Sven Gatz, kondigde in het begin van de legislatuur evenwel aan dat hij zou bekijken of de Buitenspeeldag niet rijp genoeg is om ‘op eigen vleugels verder te kunnen’. Met andere woorden, zonder organiserende, begeleidende rol en financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. Hij beloofde hierover meer duidelijkheid tegen september 2015. Daarom bevroeg Miranda Van Eetvelde de minister over de toekomst van de Buitenspeeldag.

De minister gaf in zijn antwoord aan dat de 9de editie van de Buitenspeeldag plaatsvindt op 13 april 2016. Dit werd beslist na een positieve evaluatie door de betrokken partners. Voor de komende editie voorziet de minister wel dat de mediapartners hun campagne rond de Buitenspeeldag zelfstandiger kunnen vormgeven, waarbij de overheid wel waakt over de inhoudelijke boodschap. De minister ziet de rol van de Vlaamse overheid naar volgend jaar toe wel lichtjes evolueren van een organiserende naar een meer begeleidende rol. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de zelfstandigheid, maar verdere stappen zullen geleidelijk en voorzichtig genomen worden. Alleszins laat Vlaanderen het thema en de politieke boodschap niet los.

“Het is een goede zaak dat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de Buitenspeeldag. Het evenement heeft een belangrijke signaalfunctie, dat we als politiek het ‘buitenspelen’ ook op de agenda plaatsen.”, zegt Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde. “Vandaag de dag speelt onze jeugd veel te weinig buiten. Door de opkomst van TV, games en het intensievere gebruik van smartphones en tablets zitten ze te vaak binnenshuis zonder dat ze aan beweging doen. Deze Buitenspeeldag probeert kinderen en ouders bewust te maken van dit fenomeen zodat er meer rekening mee wordt gehouden. Het is dus ook positief dat de Vlaamse overheid het initiatief in de toekomst niet loslaat, want het evenement heeft zeker een grote merkwaarde.”

Maar enkel een campagnedag zal niet voldoende zijn om een hele gedragsverandering teweeg te brengen. Dat beseft Van Eetvelde ook: “Dit jaar werden er met de Buitenspeeldag meer dan 300 activiteiten georganiseerd in maar liefst 233 steden en gemeenten, een nieuw record. Dit toont aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor de promotie van het buiten spelen. Maar die ene dag op het jaar kan niet alles veranderen. Wij steunen alvast de minister in zijn opzet om het thema blijvend onder de aandacht te brengen, zodat onze kinderen iets meer uit de woonkamer komen en meer buiten ravotten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is