"Vlaanderen koestert zijn jeugdwerk"

Door Miranda Van Eetvelde op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Naar jaarlijkse traditie bespreekt het Vlaams Parlement eind december de begroting. Miranda Van Eetvelde sprak in haar tussenkomst over de toekomst van het Vlaamse jeugdwerk. U kan haar tussenkomst hier integraal lezen:

Het jeugdwerk in Vlaanderen vormt een cruciaal fundament van onze samenleving. Doordat we hier al jaren een sterke basis en een voortrekkersrol in hebben, worden veel mensen er gevormd tot de persoon die ze later zijn.

Dit krachtig en sterk jeugdwerk moest in het begin van de legislatuur besparen door de budgettaire situatie waarin we ons bevonden. Toch heeft de Vlaamse Regering vorig jaar ruimte vrijgemaakt en 2 miljoen euro extra geïnvesteerd. Een bedrag waarover de Vlaamse Jeugdraad zei te kunnen juichen. Letterlijk zeiden ze zelfs: "Met deze extra middelen krijgt het jeugdwerk de broodnodige ademruimte."

Ook de tenten van de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) konden rekenen op verschillende investeringen. In 2014 kwam er onder deze Regering een investering van 74.000 euro en in 2015 314.000 euro. In 2016 447.000 euro. In 2017 werd er maar liefst 617.000 euro geïnvesteerd en 2018 en 2019 kunnen opnieuw rekenen op het basisbedrag van 317.000 euro.

We dragen ons jeugdwerk een warm hart toe. Daarom betrekken we hen graag bij het beleid en waarderen we hun inspraak. We moeten er echter over waken dat we niet te ver gaan in onze reflex om altijd naar het jeugdwerk te grijpen als oplossing. Het jeugdwerk kan zeker helpen bij verschillende maatschappelijk problemen, dat is een feit. Maar ze gaan niet alles kunnen oplossen. Daarom moeten we het jeugdwerk behoeden van teveel instrumentalisering. Hen absoluut betrekken: ja, maar hen langs de andere kant ook niet overbelasten.

Tijdens deze legislatuur is de focus op verschillende aandachtspunten gelegd. Denk maar aan het bestrijden van de overregulering en de administratieve overlast. Er zijn daarin al heel wat stappen gezet, onder andere met het masterplan bivakplaatsen, maar we moeten dit blijven monitoren. Dit werk zal ook in de volgende legislatuur verder gezet moeten worden.

Daarnaast is er heel wat aandacht gegaan naar diversiteit binnen het jeugdwerk. Ook hier zijn de richting en de contouren uitgezet in een masterplan. Voor de concrete uitwerking en het effect op het terrein is het nog even wachten. Maar laat ons hopen dat we hier toch een duwtje in de goede richting gegeven hebben. En zoals steeds zullen we dit goed moeten blijven opvolgen.

Monitoren lijkt dan ook het sleutelwoord te worden voor de volgende legislatuur op het vlak van jeugd. Doordat we zijn geëvolueerd van een sturende naar een coachende overheid, moet het lokaal jeugdbeleid, goed in kaart gehouden worden zodat we van alle evoluties op het terrein op de hoogte blijven. Maar ook op Vlaams niveau blijven we het geïntegreerd jeugdbeleid opvolgen zodat de stem van kinderen en jongeren binnen alle beleidsdomeinen weerklinken. We doen dit onder andere door verder in te zetten op prioriteiten voor het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan.

Tot slot: de volgende jaren zal het belang van ruimte voor jongeren alleen maar aan belang winnen. Ruimte om te spelen, ruimte om zich te ontwikkelen maar evengoed voldoende toegankelijke en aantrekkelijke openbare ruimtes. Dat is iets waar we nog meer kunnen op inzetten, in samenwerking met de lokale overheden.

In ieder geval: Vlaanderen koestert haar jeugdwerk. Dat is de afgelopen jaren bewezen. Onze fractie zal dit in de toekomst dan ook blijven doen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is