Vlaanderen zet in op sterk activeringsbeleid

Door Miranda Van Eetvelde op 5 oktober 2015, over deze onderwerpen: Economie

Minister van Werk, Philippe Muyters, wil groot aantal vacatures invullen via een hele waaier aan maatregelen.

De Vlaamse economie vertoont positieve signalen. Zo trekt de arbeidsmarkt weer aan en dat is te merken aan het grote aantal openstaande vacatures. Een groot deel van deze vacatures worden ingevuld binnen de 2 maanden maar vele blijven openstaan wegens een verkeerde matching tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daar wil minister Muyters iets aan veranderen. Dat blijkt uit een vraag in de Commissie Werk van Vlaams parlementslid Miranda van Eetvelde (N-VA).

Een deel van de Vlaamse vacatures worden geannuleerd omdat deze moeilijk ingevuld geraken. Dit ligt aan een verkeerde of te trage matching tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.”, aldus Miranda Van Eetvelde. “Ik ben dan ook blij dat de minister van Werk, Philippe Muyters, heel wat maatregelen neemt om deze situatie om te keren.

Zo wil de minister via de Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) meer inzetten op de competentiegerichte onlinematching. Deze online tool laat werkgevers toe om veel fijnmaziger en correcter te zoeken naar het profiel dat ze nodig hebben. Volgens Muyters is de VDAB op het vlak van competentiematching wereldwijd een pionier.

Knelpuntberoepen

Om het grote aantal vacatures in te vullen, wordt er een hele waaier aan maatregelen genomen. Zo wordt er ook over de grenzen heen gekeken om verschillende arbeidsplaatsen in te vullen. “Een toonvoorbeeld van hoe confederalisme kan werken.”, volgens Van Eetvelde. “Via verschillende samenwerkingsakkoorden en het instrument ‘Synerjob’ kan een beroep gedaan worden op arbeidskrachten buiten de Vlaamse grenzen.

Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteed aan de zogenaamde knelpuntberoepen. De VDAB wil maximale inspanningen leveren om deze jobs prioritair in te vullen. Maar daar heeft het Vlaamse onderwijs ook een rol in te spelen. Via het zogenaamde ‘STEM’-actieplan en het vernieuwde systeem van duaal leren moeten leerlingen klaargestoomd worden om ook toe te treden tot deze knelpuntberoepen.

Werk aan de winkel

De VDAB gaat dus een drukke tijd tegemoet om de overvloed aan vacatures in te vullen. Van Eetvelde ziet de toekomst alvast hoopvol aan: “De VDAB zal extra inspanningen moeten leveren om de vacatures ingevuld te krijgen en ook het onderwijs heeft een belangrijke taak maar ik ben er van overtuigd dat ze beiden deze taak aan kunnen. Op deze manier kunnen de nodige arbeidsplaatsen ingevuld geraken, want dat is tenslotte waar de Vlaamse bedrijven naar smachten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is