Voorbereiding nieuw Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) draait op volle toeren

Door Miranda Van Eetvelde op 29 maart 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Elke Vlaams Regering legt in het begin van haar legislatuur een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voor. Dat plan bepaalt mee hoe het beleid voor kinderen en jongeren er moet uitzien. Vorig jaar werd beslist om dit plan in een nieuw kleedje te steken.

Miranda Van Eetvelde verduidelijkt: “In het verleden waren er immers veel kritiek op het JKP. Het ging dan voornamelijk over een overvloed aan prioriteiten (zo'n 300-tal). Hierdoor ontbrak elke focus in het plan en leek het eerder een opsomming en herhaling vanuit de beleidsnota's. Een andere kritiek die vaak naar voor kwam, was het gebrek aan een financiële koppeling van het plan. Dit had als gevolg dat het eerder vrijblijvend van aard leek.”

Om de voorbereiding van het nieuwe JKP te stroomlijnen, heeft de Vlaamse Regering reeds een uitvoeringsbesluit voorzien dat het format van het JKP grondig wijzigt. Miranda Van Eetvelde: ““Wij toonden ons in het verleden al voorstander van een downsizing van het JKP waarbij er meer concrete, duidelijke doelstellingen aanwezig zijn. Dat moet de kans bieden om op het terrein meer het verschil te maken. De Vlaamse Regering besliste vorig jaar dan ook om meer te focussen binnen het toekomstig JKP. Er zullen maximaal vijf prioritaire doelstellingen gekozen worden. Voor elk van de gekozen prioritaire doelstellingen wordt een projectplan opgemaakt met bijhorende indicatoren en budgetten. Daarnaast zal iedere Vlaamse minister een verticaal overleg organiseren dat de specifieke beleidsinitiatieven op hun effecten voor kinderen en jongeren aftoetst."

Miranda Van Eetvelde bevroeg minister Gatz over de voorbereidingen op dit nieuw JKP: “Tot nu toe is er al heel wat voorbereidend werk gebeurd door administraties en door het middenveld. Zo werkte de reflectiegroep XL mee aan de omgevingsanalyse en de voorselectie van verschillende prioriteiten. De administratie is daar verder mee aan de slag gegaan, samen met de stuurgroep. De Ambrassade, De Vlaamse Jeugdraad, het Minderhedenforum, Bataljong, het departement en andere beleidsdomeinen zijn hierin vertegenwoordigd.”

In de tussentijd is het verzamelde werk van het hele traject verzameld in een brochure. Dit moet mee als basis dienen voor het Groteprioriteitendebat dat zal plaatsvinden in april 2019. Daar zal een selectie gemaakt worden van de prioritaire complexe thema’s die het brede jeugd- en kinderrechtenveld wil opgenomen zien in het volgende JKP.

Tot nog toe liggen er, na het doorlopen proces, vijftien voorlopige ‘transversale ingewikkelde problemen (TRIP’s)’ op tafel voor het Groteprioriteitendebat. Het is de bedoeling dat deze TRIP’s daar verder uitgediept worden. 

De volgende Vlaamse Regering zal in het begin van de nieuwe legislatuur de finale keuzes moeten maken. De nieuwe minister van Jeugd zal snel in actie moeten komen om ervoor te zorgen dat de Vlaamse Regering een weloverwogen beslissing kan nemen binnen de zes maanden na de aanstelling van de regering.

Miranda Van Eetvelde: “Het is in ieder geval een goede zaak dat de voorbereidingen op het nieuwe JKP zo vlot verlopen en dat de sector en het werkveld hier zo sterk bij betrokken werden. Zo is er zeer uitgebreid ruimte voor participatie en inspraak van de jongeren en van het werkveld. Gelet op de projectplannen en de bijhorende budgetten die voorzien zijn, en de samenwerking met de minister, moet er in de toekomst zeker sprake zijn van een veerkrachtig JKP. Dat kan kinderen en jongeren alleen maar ten goede komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is