Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 24 mei 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Al enkele jaren worden de Vlaamse jeugdbewegingen geconfronteerd met een tekort aan tenten om op kamp te gaan. Zij lenen deze tenten via de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) maar vaak is de vraag veel groter dan het aanbod. Ondanks het feit dat er al jaren fors geïnvesteerd wordt in nieuw …

Door Miranda Van Eetvelde op 29 maart 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Elke Vlaams Regering legt in het begin van haar legislatuur een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voor. Dat plan bepaalt mee hoe het beleid voor kinderen en jongeren er moet uitzien. Vorig jaar werd beslist om dit plan in een nieuw kleedje te steken. Miranda Van Eetvelde …

Door Miranda Van Eetvelde op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Het blijft met de brandveiligheid in Vlaamse jeugdhuizen de goede kant op gaan. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA) op basis van het antwoord op een schriftelijke vraag. Er werden de jongste jaren heel wat stappen in de goede richting gezet. De brandveiligheid van de …

Door Miranda Van Eetvelde op 27 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Sinds eind 2017 kunnen gemeenten en steden intekenen op het aanbod van de zogeheten jeugdmonitor. Deze tool moet lokale besturen in staat stellen om te weten te komen wat de noden van kinderen en jongeren zijn in hun gemeente of stad. “Sinds de start zijn er 60 gemeenten aan de slag gegaan met de …

Door Miranda Van Eetvelde op 7 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

De bus naar bivakplaatsen wordt goedkoper voor jeugdbewegingen. Na een succesvol proefproject van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz, wordt deze maatregel structureel ingebed in de werking van De Lijn. Sinds 2017 kunnen jeugdbewegingen gebruik maken …

Door Miranda Van Eetvelde op 1 februari 2019, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Het lokale beleid heeft de afgelopen jaren immers heel wat veranderingen doorstaan, niet enkel op het vlak van jeugd. De afgelopen jaren is men volop bezig geweest om deze veranderingen voldoende te monitoren om te verzekeren dat het lokale niveau aandacht schenkt aan het jeugdbeleid. Miranda Van …