Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 10 november 2018, over deze onderwerpen: Werk

Momenteel wordt 61% van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95% die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Dat leidt tot aanhoudende boetes voor het bedrijf. “De laatste bedroeg zelfs meer …

Door Miranda Van Eetvelde op 9 november 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) startte recent met een nieuw dienstverleningsmodel. Meer dan ooit wordt de focus gelegd op een digitale arbeidsmarkt, loopbaanzekerheid en samenwerking met partners. Het nieuwe model ging begin oktober van start. Om volop te …

Door Miranda Van Eetvelde op 12 oktober 2018, over deze onderwerpen: Werk

Afgelopen zomer stopte Sodexo met de mogelijkheid om dienstencheques met Bancontact te betalen. Omdat dit niet meer rendabel bleek te zijn en omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd, stopte het bedrijf met deze betaalfunctie. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Miranda Van …

Door Miranda Van Eetvelde op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Werk

Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben recht op een deskundige begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Het programma ‘Aan de bak’ slaat daarom een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt en biedt veel gedetineerden een beter toekomstperspectief. Een detentieconsulent bereidt samen met …

Door Miranda Van Eetvelde op 4 mei 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 4 maart 2016 het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters goed om via het nieuwe systeem van “Wijk-werken” een laagdrempelig instrument te vormen om langdurig werkzoekenden stapsgewijs in een professionele omgeving competenties bij te brengen. Het …

Door Miranda Van Eetvelde op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Werk

De Vlaamse strijkateliers kampen al enkele jaren met registratieproblemen. Door het rigide controlesysteem werden veel van hen al op de vingers getikt door de Inspectie van de dienst Werk en Sociale Economie. En dat heeft vaak nefaste gevolgen. Nochtans doen zij in de praktijk vaak niets verkeerd …