Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 28 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

Dit jaar zullen meer dan 200 werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een individuele beroepsopleiding (IBO) volgen in een onderneming. Van de werkzoekenden die opgeleid worden is meer dan 1 op de 3 van allochtone afkomst. Als een werkzoekende zijn IBO succesvol beëindigt, krijgt hij van …

Door Miranda Van Eetvelde op 20 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

In 2018 hebben 14.575 personen een individuele beroepsopleiding (IBO) gevolgd in een onderneming. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde die de cijfers opvroeg bij de minister van Werk, Philippe Muyters. De opleiding moet dienen als opstap naar werk …

Door Miranda Van Eetvelde op 15 februari 2019, over deze onderwerpen: Werk

In de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid werd er een discussie gevoerd over de toekomst van de dienstencheques. Tot nu toe wordt er te weinig gewerkt met elektronische dienstencheques en men stelt zich ook vragen over de werkwijze voor de toekomst …

Door Miranda Van Eetvelde op 27 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk

NEET-jongeren (not in education, employment or training) zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die de schoolbanken hebben verlaten, werkloos zijn en geen opleiding volgen. Ze krijgen geen andere vorm van begeleiding en zijn vaak niet bekend bij de VDAB. Daarom wordt er vaak beroep gedaan op …

Door Miranda Van Eetvelde op 16 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk

De dienstenchequesector kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Minister van Werk Philippe Muyters zal dan ook actie ondernemen, vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda van Eetvelde. “Om de arbeidskrapte te bestrijden, gaan alle belanghebbenden samenwerken. Ze zullen daarbij inzetten op een …

Door Miranda Van Eetvelde op 10 november 2018, over deze onderwerpen: Werk

Momenteel wordt 61% van de dienstencheques elektronisch aangevraagd. Niet slecht, maar ver onder de ambitie van 95% die Sodexo, het bedrijf dat bevoegd is voor de dienstencheques in Vlaanderen, zichzelf had opgelegd. Dat leidt tot aanhoudende boetes voor het bedrijf. “De laatste bedroeg zelfs meer …