Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Miranda Van Eetvelde op 31 juli 2018, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering, Minderjarigen

De jeugdsector draagt met allerlei initiatieven bij aan de inburgering en integratie van anderstalige nieuwkomers. Met name in Mechelen richtten enkele jeugdverenigingen hun werking specifiek op kinderen uit OKAN-klassen (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers). Vlaams Parlementslid Miranda Van …

Door Miranda Van Eetvelde op 31 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In het voorjaar van 2018 kwam de Mechelse Chirogroep Muizen in de media met zijn voorbeeld van een open werking voor nieuwkomers. Het voorbeeld van de Chirogroep van Mechelen past in het bredere project “Iedereen mee op kamp”, uitgewerkt door Chiro nationaal. Hiermee willen ze meer een afspiegeling …

Door Miranda Van Eetvelde op 30 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Twee jaar geleden kondigde de Vlaamse regering aan dat zij het probleem van pesten definitief wou aanpakken. Een samenwerking met verschillende domeinen moest er voor zorgen dat dit in de toekomst zo weinig mogelijk voorkomt. Het Vlaamse jeugdwerk heeft daarbij zijn rol te spelen door bijvoorbeeld …

Door Miranda Van Eetvelde op 20 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In het voorjaar van 2017 werd de zogenaamde “eenmeting” opgestart. Dat onderzoek werd opgestart omdat de lokale besturen de afgelopen jaren heel wat verantwoordelijkheden bijkregen, ook inzake jeugdbeleid. Vlaanderen schonk hun meer vrijheid zodat de lokale entiteiten op hun eigen tempo hun …

Door Miranda Van Eetvelde op 13 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

In de commissie Jeugd vond er een gedachtewisseling plaats over het nieuwe format van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Dat plan bepaalt mee hoe het beleid voor kinderen en jongeren er moet uitzien. Traditioneel worden alle beleidsdomeinen en actoren betrokken zodat er een …

Door Miranda Van Eetvelde op 2 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur - Jeugd

Bij de jaarlijkse zomerkampen van de jeugdbewegingen komt er vaak in korte tijd een grote hoeveelheid afval vrij. Jeugdbewegingen hebben niet altijd toegang tot de recyclageparken van de gemeente waar ze op kamp zijn. “Enkele gemeenten maken al gebruik van tijdelijke toegangsbadges maar deze …