Nieuws over dit onderwerp

Jeugdsector draagt steentje bij aan inburgering en integratie

In het voorjaar van 2018 kwam de Mechelse Chirogroep Muizen in de media met zijn voorbeeld van een open werking voor nieuwkomers. Het voorbeeld van de Chirogroep van Mechelen past in het bredere …

Jeugdsector blijft strijden tegen pesten

Twee jaar geleden kondigde de Vlaamse regering aan dat zij het probleem van pesten definitief wou aanpakken. Een samenwerking met verschillende domeinen moest er voor zorgen dat dit in de toekomst zo …

Tweemeting lokaal jeugdbeleid op komst

In het voorjaar van 2017 werd de zogenaamde “eenmeting” opgestart. Dat onderzoek werd opgestart omdat de lokale besturen de afgelopen jaren heel wat verantwoordelijkheden bijkregen, ook inzake …