Nieuws over dit onderwerp

Nieuw jeugd-en kinderrechtenbeleidsplan krijgt meer focus

In de commissie Jeugd vond er een gedachtewisseling plaats over het nieuwe format van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Dat plan bepaalt mee hoe het beleid voor kinderen en jongeren …

Tijdelijke toegangsbadges tot recyclageparken moeten jeugdbewegingen helpen bij hun afvalverwerking

Bij de jaarlijkse zomerkampen van de jeugdbewegingen komt er vaak in korte tijd een grote hoeveelheid afval vrij. Jeugdbewegingen hebben niet altijd toegang tot de recyclageparken van de gemeente …

Opnieuw succes verwacht voor kampvervoer met De Lijn

Sinds 2017 kunnen jeugdbewegingen gebruik maken van het goedkoop busvervoer naar hun bivakplaatsen. Waar dit vroeger minstens 200 euro kostte, blijft de prijs nu beperkt tot 1,30 euro per reiziger …