Nieuws over dit onderwerp

Eerste cijfers over wijk-werken bekend

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 4 maart 2016 het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters goed om via het nieuwe systeem van “Wijk-werken” een laagdrempelig instrument te vormen om …

Problemen strijkateliers behoren binnenkort tot verleden

De Vlaamse strijkateliers kampen al enkele jaren met registratieproblemen. Door het rigide controlesysteem werden veel van hen al op de vingers getikt door de Inspectie van de dienst Werk en Sociale …

Te weinig gedetineerden volgen traject richting werk

Gedetineerden hebben het nog steeds moeilijk om na hun vrijlating aan werk te geraken. Toch willen sommigen van hen daar iets aan doen. In 2017 volgden 628 van hen intensief bemiddelingstraject. “Dat …