Nieuws over dit onderwerp

Re-integratie van gedetineerden blijft werk van lange adem

Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben recht op een deskundige begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Het programma ‘Aan de bak’ slaat daarom een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt …

Eerste cijfers over wijk-werken bekend

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 4 maart 2016 het voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters goed om via het nieuwe systeem van “Wijk-werken” een laagdrempelig instrument te vormen om …

Problemen strijkateliers behoren binnenkort tot verleden

De Vlaamse strijkateliers kampen al enkele jaren met registratieproblemen. Door het rigide controlesysteem werden veel van hen al op de vingers getikt door de Inspectie van de dienst Werk en Sociale …