Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

van Cathy Coudyser, Vera Jans, Marnic De Meulemeester, Tine van der Vloet, Johan Verstreken en Miranda Van Eetvelde
1404 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

van Cathy Coudyser, Vera Jans, Marnic De Meulemeester, Tine van der Vloet, Karin Brouwers, Miranda Van Eetvelde, Bart Caron, Renaat Landuyt en Steve Vandenberghe
1404 (2017-2018) nr. 4

Motie houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs

van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1546 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Diggie vzw - Subsidiëring

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
229 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Mediawijsheid bij kinderen en jongeren - Werking kenniscentrum en MediaNest

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
214 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het voorstel om gedetineerden overdag buiten de gevangenis te laten werken

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
2127 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het invoeren van een leerprogramma ondernemen als re-integratieprogramma in de gevangenis

van Güler Turan aan minister Philippe Muyters
2184 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het toeleiden van vluchtelingen naar werk in de medische of zorgende sector

van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
2074 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de tewerkstelling van gedetineerden buiten de gevangenismuren

van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
2140 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2