Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de beslissingen van de commissie Werkgelegenheid en de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de coördinatie van de sociale zekerheid

van Karl Vanlouwe, Miranda Van Eetvelde, Peter Van Rompuy, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe en Axel Ronse
1778 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

van Paul Cordy, Miranda Van Eetvelde, Koen Van den Heuvel, Jos Lantmeeters, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
1716 (2018-2019) nr. 3

Amendement op het ontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4

van Miranda Van Eetvelde, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Koen Daniëls, Franc Bogovic en Kathleen Helsen
1696 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - thursday 6 december 2018 15.21u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 14 juni 2018 10.30u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 3 mei 2018 11.33u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2