Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben tweede ondervoorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de commissie Onderwijs en van de commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering.  

Binnen de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media leg ik me voornamelijk toe op het Vlaamse jeugdbeleid. Als voormalig scoutslid draag ik het Vlaamse jeugdwerk een warm hart toe.

In de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB. Mijn focus ligt in deze commissie op het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren en de band tussen onderwijs en werk.

Als lid van de commissie Onderwijs zet ik eveneens hard in op de relatie tussen werk en onderwijs. Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4618&LANG=nl.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in Kamer/Senaat vind je hier https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf....

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina https://mirandavaneetvelde.parlement.n-va.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Motie houdende raadpleging van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het systeem van au pairs

van Emmily Talpe, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1546 (2017-2018) nr. 1

Motie houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van au pairs

van Robrecht Bothuyne, Axel Ronse, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1545 (2017-2018) nr. 1

Motie tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van au pairs

van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Sonja Claes en Andries Gryffroy
1544 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Elektronische dienstencheques - Omschakeling en taalgebruik

van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
332 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Brugprojecten in jeugdhuizen - Stand van zaken

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
149 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Jeugdwerk - Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

van Miranda Van Eetvelde aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
148 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sector Media

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 17

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sector Onderwijs

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 18

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sector Cultuur

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 16
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2