Miranda Van Eetvelde

Miranda werd geboren op 24 september 1959  in Zele, waar ze nog steeds woonachtig is. Ze is moeder van 4 kinderen, 2 zonen (Lothar en Dagmar) en 2 dochters (Irmgard en Adelind). Ze is gehuwd met Herman Van Driessche, advocaat en gemeenteraadslid voor N-VA in Zele.

De interesse in politiek, en meer specifiek de Vlaamse Beweging, was reeds aanwezig op haar 17e. Die interesse werd later verder gestimuleerd door haar man, Herman, die de politiek en het Vlaams nationalisme met de paplepel heeft meegekregen. Het behoud van de Vlaamse identiteit is voor Miranda dan ook vanzelfsprekend. Streven naar een moderne, betaalbare, verdraagzame samenleving in een onafhankelijk Vlaanderen is haar doel.

Zelf was ze lange tijd vooral achter de schermen actief, maar sinds 2006 is daar verandering in gekomen. Ze stelde zich verkiesbaar op de lijst voor de provincieraadsverkiezingen en werd secretaris van de N-VA afdeling in Zele. Sindsdien kwam alles op zeer korte tijd in een stroomversnelling; terwijl ze in 2009 net niet verkozen werd voor de Vlaamse verkiezingen, behaalde ze in 2010 een mooi resultaat vanop de 6e plaats op de Oost-Vlaamse lijst voor de federale verkiezingen. Dankzij deze mooie score werd ze Volksvertegenwoordiger in de Kamer.

Als lid van de Commissie Sociale Zaken, de Commissie Infrastructuur en de Commissie voor Naturalisaties verdiepte zij zich in thema’s die ze vanuit haar beroepsverleden als arbeidsbemiddelaar bij de VDAB door en door kent.

Op 25 mei 2014 werd Miranda opnieuw verkozen. Deze keer stond ze op de lijst voor het het Vlaams Parlement en schopte het dus tot Vlaams Parlementslid. Ze kreeg maar liefst meer dan 10.000 stemmen achter haar naam!

Eind oktober 2014 werd het nog mooier voor Miranda. Ze kreeg het vertrouwen van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement die haar aanwees om in de Senaat te gaan zetelen. Als deelstaatsenator kan ze in deze vernieuwde Senaat de stem van de Vlaamse deelstaat vertolken. 

Haar werkzaamheden in het parlement zullen zich in hoofdzaak toespitsen op thema’s die ze vanuit haar beroepsverleden door en door kent. Ze werkte 25 jaar lang als arbeidsbemiddelaar voor de VDAB.  Als bedrijfsconsulente voor de regio Sint-Niklaas – Dendermonde beheerde ze er de vacatures.  Het is dan ook haar sterkte, door haar ervaring en know how terzake, deze thema’s door en door te kennen. Deze ervaring en know how wil ze aanwenden om zich in haar huidig mandaat als Vlaams Volksvertegenwoordiger onder andere toe te spitsen op materies die de dienstencheques, gezinsbijslagen,  PWA en het doelgroepenbeleid behandelen.

Verder zetelt Miranda in de commissies Cultuur en Onderwijs. Hier zal ze zich focussen op de link onderwijs-arbeidsmarkt. Zo kan ze mee de kansen vergroten om jongeren gemakkelijker aan een job te helpen. Vanuit Cultuur kan ze dit mee ondersteunen aangezien ze binnen deze Commissie Jeugd opvolgt.